[aisinada]

Retour 

n. f.

'possibilité d'accès [auprès de la dame]'

GuigCab/JoriSchultzStud 4,68: Guigo, be·m par que amors pauc vos tocha / de lieys qu'amatz, si per parlar de bocha, / donar si·us pot en mans luecx aizinada, / gurpetz la seudada