[aisejar]

Retour 

v. intr.

'aller ça et là'

ElucHR 324,27: Et quan le peysho va ayzejan, si pert la major partida dels uous, quar no vaca a lor formatio, e·ls autres peyshos et auzels les devoro.

ElucHR 327,23: Meravelhozament ama [c.‑à‑d. balena] les balenatz e·ls mena ayzejan per mar