[aïrivol]

Retour 

adj.

a. a. (a) 'haïssable, odieux (à)'

VergCunsD 143b: Arogançia es plaga peyssima e mortal… ayrivol a Dio e a li ome.

VergCunsD 146a: Car acusar es ofiçii de li detradors, dont li acussador son ayrivol.

VergCunsD 161b: L'amor enfeinta desonesta l'ome, e rent lui messeyme ayrivol a li ome.

VergCunsD 53b: Li murmurador he de dobla lenga son maleyt, eyrivol a Dio

BibCarpN 276rb: Lo non‑pacient obrare mateça e lo baron pervers es eirivol.

BibCarpN 320va: L'ome ianglos es spavantivol en la soa cipta e lo mat sare eirivol en la soa parolla.

BibCarpN 217vb: Car nos eran a la via non‑savi, non‑cresent, errant, servent a li desirier e a li divers deleyt, façent en malicia e en envidia, eyrivols eyrant l'un l'autre.

NTestZurS 341v: Car nos eran adonca non‑saui, non‑cresent, errant, seruent a li desirier e a li diuers deleit, uiuent en malicia e en enueia, ayriuols ayrant l'un l'autre.

b. aver [alc. ren] a. 'détester'

BibCarpN 267ra: Emperço car ilh agron la disciplina eyrivol e non receopron la temor del Segnor…