[ailamon]

Retour 

adv.

'en haut'

LJFazyM 1293: Item, ay beyla… a mon conpayre… j sama dal bla d'eylamont, per pres de v fflorins

LJFazyM 1303: L'an mille ᴠc et lo xxij dal mes de octobre, s'en sec lo bla que ay pres en la meson d'eylamont.