aiguiera

Retour 

n. f.

a. 'aiguière, burette [liturgique]'

LeysAmA 3:106,18: Estranhs es aquel motz qu'es pauzatz per autre et es del tot d'estranh lengatge o motz particulars de qualque loc e no acostumatz de dire, coma plenega per ayguiera

LeysAmG 2:202,7: et adonx aytals dictios cant es pauzada per autra, o es del tot d'estranh lengatge… et adonx aytal mot son apelat estranh, coma plenega [éd. plevega] per aiguiera, ses bisten per ses mal, bistensa per malventura, ysshubrialmen per scienmen

1405SeignAuvC 295,24r: Item m'est tenus mes freres d'una egueyra et six goubeles d'argent

1407SeignAuvC 320,56r: Item trois egueyeres d'argent doreyes.

1411SeignAuvC 484,17r: Item ung grant messal… Item deux egueiras d'estaing.

1423Pans 2:131,33: Premierament a la cosina… set scudellas e ɪɪɪɪ scudellons et tres pohc, una ayguiera d'estang…

InvBarbM 43: Item, tres pitalphi, tres dymidie, una eygueria, una saleria…

1483CConsRisclePC 275,26: … mas et los prestara huna tassa, huna ayguera d'argent, que la enpenhasan e desens hoeyt jorns que lo restituissan ladita tassa e ayguera

ArchBPyrLespyR 1:75b: Dues aygueres daurades

b. 'égout'

OpDévB 92r,34: Et enayssi quo en los bos albercs del mon fa hom privadas et ayguieras en que se gietan las aygua[s] e las lagesas…

1284ArtMontpRR 241a,9: e si alcunas aiguieras o autres luecs o traucs poiran atrobar en las ditas escamas, per los cals las davan ditas emundicias cargo e destillon en los ditz valatz…

1284ArtMontpRR 240b,6: … no sian faitas ni sian sostengudas de far latrinas, aiguieiras e avalguieiras, congregations d'aigas pluvials o d'autras aigas…

1284ArtMontpRR 241a,7: Que li obrier non sostengon que negus fassa distillar els ditz valatz per laditas escamas alcunas aiguieiras, latrinas o alcunas autras causas lagas

DélAlbiCConsAlbiV2 2:244a: … que la ordura de la sot non vengues vas lo dig mur ni vas l'aiguieira que resep las aigas del dig ostal

c. 'canal, rigole, ruisseau'

v. 1200 ToulousainChartPrB 344,2: Dels orz e de las maisos qui so de la agueira qui eis del valad… entro a la careira del Pozador…

1253StatMunMarsP 48,18: … questiones omnes… que orirentur de andronis Massilie, et aigueriis, et de gorguis

CensGBonM 201: … entre aquest banc e·l mazel d'En Bertran de Galhac que·s te am l'ayguiera

CensGBonM 206: Item vendec lo dig Bertran de Galhac alz digz Bonetz so es assaber tota la partida del mazel qu'es davant l'ayguiera de Merdialo…

CensGBonM 208: … e de la carieyra… tro en l'aguieyra de Merdialo

CensGBonM 71: … que·s teno am las mayos d'En Guilhem Miquel et am la carieyra et am las mayos de Bertranda Marina, filha d'En Pe Marti, guieyra en mieg

CensGBonM 208: … et de la cariera que ve del mercat tro el rieu sive guieyra de Merdialo

StatMagG 579,57: Item tenetur prepositus facere suis expensis… item canales sive ayguerias, sive sint plumbee, sive lapidee, per quas aqua decurrit

1463Rn 2:40a: Los digs consols an la conoychenssa de aiguieras adepravadas