abonassat

Retour 

adj.

'calmé [en parlant de la mer]'

SFrancMirA 4.1,3: Mariniers que eran en gran perill de mar per rayso del temps que se agreuiava… Quant lo mar per voluntat de Dieu fo abonassada, torneron per cobrar las anchoras.

SFrancMirA 4.2,9: et a la vista del Sant, tantost l'ome aquel malaute cobrec complidament sanetat, e la mar que fo demantenent abonassada et els deliures d'aquel perill