aigarosa

Retour 

n. f.

'eau de rose'

CortAmB 600: mais be pot gitar aigua rosa, / que qui la baisza per gran dousor / cug q'haia·l cors plen de flor

CortAmB 1627: … de l'aigua rosa gitar / en lur caras per reffrescar

ChirRogC 584: Per sanc a tolre de cel uyel et tener net: / Prin suc d'ensens et de berbena eissament / E d'aiga rosa per egal mesurament

AuzCassS 3354: Si vostr' auzels a tant sufert / caut soleill que la forsa pert, / del gitar no·ill siatz avars / aiga rossa [var. ayguaroza] ins per las nars

RecMédAvB 223: A mal de testa… fagh ·j· sacquet… e metes lo en d'ayga roza am de vinaygre ben caut sus lo front.

RecMédAvN 41,17: Polveza clarifficativa als huelhs… stencha ·iij· ves amb aigua rosa, et autras ·iij· ves en orina d'enffan vergis, et apres sie dessecada.

RecMédAvN 41,25: Recipe sal armoniac, la terssa part; aygua roza, ·ɪɪ· partz; e mesclas ho tot, e metes en als huelhs.

RecPharmB 62: … e que lo dig marme sie sposcat am d'aiga rosa et am musc

RecPharmB 15: e tu metras los storax am l'ayga rosa e mena lo fort tro lo sucre s'acomense a candir

RecPharmB 34: Pom d'ambra. Recipe… musc fin ·j· oz., aigua rosa oz. ·vj·…

RecPharmB 2: Enguent blanc… e can sera espes, metes hi d'oli e de vinaygre o d'aygua rosza

RecPharmB 83: Qui vol far enguen blanc… destempra ho am d'aygua rosza e de vinaygre

RecPrincCorrRecMéd 145,28: Per mal d'uells ad home que non los a clars, prin un' erba que a nom nasqua e trai ne lo suc, e prin atretant d'aiga roza e fai l'en lavar los uuls.

RecPrincCorrRecMéd 147,29: Per mal d'uells, qui no·ls a clars, prin un' erba que a nom nasqua e trai ne lo suc et aias atretant d'aiga roza e mesclas o

RecAuchCorrRecMéd 216,32: Sy tu etz cremat en degun loc… apres un dia agas de holi de holiva e d'aygua roza per engals parts…

RecChantCorrRecMéd 261,21: Item suc de ensens ambe lait de fena mesclat, ambe ayga roza emplastrat sus huelhs, la dolor tol.

LCBlasiH 4v,8: It. ɪa flasca de laton que ten entors ɪɪ cartairons d'aiguaroza

LCBonisF 2:42,31: Item deu per ɪ julep, e per mega lh. aigua rosa que pres lo Me

1397Pans3 sans contexte

1417 Saint‑FlourDAOA 30b: … ont paghat… per ɪa ll. d'aygua roza per lodit malaute, ɪɪ s., ᴠɪ d.

1420 Saint‑FlourDAOA 30b: … per sa pena et trebailh de far las ɪɪ ll. de coffituras dessus ditas et per aygua roza meza en aquelas, ɪɪ s.