aigal

Retour 

n. m. et f.

'canal [de moulin]'

1281LVertBénB 92,23: … que ed prenque l'aigue de l'Exes desus lo pont d'Ortz, abs de fer molii… he que l'a dada l'aygue ab aquere agau que obs auera

1281LVertBénB 92,29: he si per habenture dampnadge los bine peus ponts ni per la agau… que·ls ag deuen adobar

1342LVertBénB 93,23: … quedam aqua et rivus qui vocatur l'Exex, et aqualis circumquaque vel quasi contigua, et quedam alia aqua vocata la Garla… necnon et super aquam vocatam l'agau, quatuor traves… apponantur

1368Pans3 sans contexte

15e s.LespyR 1:19a: Lo fe menar a la gau [à lire l'agau?] de son molii

v. 1500 BredonsDAOA 30b: … que si confronta… en lo champ de Anthoni Chorsi et en l'aygual del moli