aigada

Retour 

n. f.

a. penre a. 'faire provison d'eau douce'

HistJValbB 296,24: L'an 1536 et lo jort 22 de aprilh, ariberon en la plago de Vuelno 14 galeros et una fragato et preron aygado

b. 'averse'

RecPyrB 386: Cant Nadal sera en dilus, l'ivern sera mesclat am ayguadas de pluega e de ven.

c. 'crue des eaux, inondation'

LMemMascB 36v: Aquel an foron mot grans aygadas, so es a saber la nueg de Sant Guiraut.

1398 DoatRn 2:40a: E son damnificatz en temps d'ayguadas los termenals

1418 Saint‑FlourDAOA 27b: … los senhors cossols feyront adobar lo chami… que era estatz guastatz per la grant aguada

1418 Saint‑FlourDAOA 27b: … feyront anar Pozols et Vincens, massos, per visitar los pons de la Bastida et de Freydeyra que eront estat gastat els fundamens per la aguada

1425 Saint‑FlourDAOA 27b: … foront trames… per senhar l'arena menada per la aguada

d. 'marée, marée haute'

CartSJSordeR 97,13: Qui navem furabatur, … reddebat domino navis tantum quantum unus de piscatoribus cui melius piscando contigerat in unamquamque aguade diei habuerat, donec rederet navem.

1213 BayonneDocIndF 1:120,25: Item naves que invenerint se in Flamperra, si de eadem aigada vel mareia siglaverint…

1213 BayonneDocIndF 1:121,10: Si tum ea que primo applicuerit aliquid acceperit, suum erit, si de eadem aigada siglaverit vel mareia.

1213 BayonneDocIndF 1:121,27: … expectet per spacium unius marerie vel aigade ante cabanas de Puncta

e. 'alluvionnement'

CodiRn 2:39b: Si creis alcuna causa per aguada a mon camp d'un camp d'un meu vezin… aco creis a mon camp per aguada que lo fluvis tol del camp de mon vezin et ajusta al meu camp