aidor (?)

Retour 

n. m.

'complice, suppôt (?)'

GenEurSchultzUnica 2,26: Se valvassor fossen de ma parvensa / … / e que fessen sagramen e plivenza / c'a ric home mal ni a bon aidor [éd. aboinador] / non aguessen fianza ni amor – / aissi pogran retener lur tenenza.