aidar

Retour 

1. v. tr. dir.

a. 'apporter son aide à, soutenir'

AnonStengelLaur 280b,24: Eu don per conseill al zelos, / E d'aitan lo ueill aidar, / Q'el non deia sa molher gardar

FierB 171: Las regnas alonguet al seu bausa destrier; / anc no fon tal caval per son senhor aydier.

CroisAlbMa 77,31: Certas, si cor aguessan ni·ls volgues Dieus aidar, / Eu no cre que crozatz lor poguessan durar

InstRictD 15,8: … per los aydar & secorer autant que es expedient a lor necessitat

b. a. alc. a [+ inf.] 'aider qn à'

ProvGCervC 4625: deus tos proismes sofrir, / c'us cers va l'autr' aydan / a·l cap a sostenir

2. v. tr. indir.

a. a. a 'apporter son aide à, soutenir'

GirRoussHo 2790: Que la vida de lhui no pot durar, / Tan c'us de sa mainada lhi pusca aidar

GirRoussP 265: E toujours au besoing li ac aidaz.

FierB 3073: Lo coms reclama dieu que li vuelha aydar

FierB 3099: Senher neps Karle mayne, per dieu vos vuelh preyar / c'anetz al mieu amic secorre et aydar.

FierB 3102: Rollan s'es escridatz: «Baro, pesem d'armar, / et anem a 'n Guio secorre et aydar

FierB 4146: Senher, tan can poyrem, pensem del be chaplar. / Qui aychi eus falhira, dieus no·lh puesc' aydar.

RonsGouirLRol 875: lo mieu nom es Galian de Raynier, / e venc ha tu que·n fassas cavallier, / qu'en Ronsasvals vuelh ha mon payre aydier.

CroisAlbMa 38,5: Es el per tal covent s'i es mes, so m'es vis, / Que eli li aidessen, si mestier li aguis

CroisAlbMa 76,18: Tot aiso li autreian essems cominalmens, / Ab que lor vulha aidar.

CroisAlbMa 77,23: E·l coms Ramons e·l sieu se corregon armar, / E lo coms de Cumenge que·lh es vengutz aidar

ProvGCervC 3405: senyer deu socors far / als paubres c'an freytura / ez als frevols aydar / contra·ls forts, ab mesura

b. a. a alc. a 'aider qn dans [une affaire]'

CervR 117,8: … / que·m fe ma mayre deliurar, / e li aydet al enfantar

c. a. a alc. de 'protéger qn contre, préserver qn de'

FierB 4813: Una misericordia a l'almiran sayzia: / el n'aucira ja Karle, si dieus no li n'ahia.

1046‥1102 Alpes‑M.DocMidiM 499,18: E si hom o femena sa onor li tol a sant Honorat… ego Olivers n'aidarai a l'abat et als monachos sine inganno.

d. a. a alc. 'soulager qn [en parlant d'un remède]'

RecChantCorrRecMéd 357,17: De l'ortiga. / … / si la lur fas soven uzar / en pauc de temps lur pot aydar

e. a. a alc. a alc. ren 'aider qn à obtenir qc, procurer qc à qn'

InstRictD 85,3: … que el procure de tout son poder lo salut de son arma, per contrition & confession: car aquo ly poyra aydar al salut del corps

f. a. a [+ inf.] 'contribuer à, concourir à'

1179 CommingesChartPrB 172,32: Hoc fuit factum videntibus Bonome d'a Roqafort… e·n Gilem de Codz qui tot ag parla e ag aida a fer…

3. v. tr.

a. 'apporter son aide à, soutenir'

FrMenOrozLírRel 16,42: dona… / aidatz me qu'ieu sals sia

FrMenOrozLírRel 16,43: Qu'ieu crey, si vos m'aidatz / … / leu sera acabatz / mos precx et yssaussatz

FrMenOrozLírRel 16,61: Sivals aitan m'aidatz / … / qu'ieu pres dels sayns estia.

AnonPRelL 289: Penser n'ai mervellos, / Cum deus nos vol aidar. / Mais il nos laisa far

GuirRiqP 65,17: … quar no m'aidatz, / Mos dobles mals se tersa

JacArCluzelTrAr 356,4: Mayre de Deu e fylha, / verge humil e bela, / vostra nau vos apela / que l'aydetz, quar perylha.

FierB 1054: Si dieus mi vol aydar, qu'es us e trinitatz, / encuey seretz a Karle rendutz pres e liatz.

FierB 2093: E d'aysso m'aydaretz qu'ieu vos volray preyar.

FierB 4168: De luy e de Raynier avem huey vengamen, / qui jamays l'aydara, dieus le torn a nien.

FierB 3226: Lo coms Gui de Bergonha vay brocan son destrier, / … / «Cozi» so dis Rollan, «vos me voletz aydier.

CroisAlbMa 132,32: … anem los enserrar; / Que pro avetz companhos, si Dieus vos vol aidar, / Que nos em tuit garnit, que·ls sabrem pecïar

CroisAlbMa 132,36: E lo pros coms de Foiss… / E aicel de Cumenge vos podo afolcar, / E ab los Catalas, que·us son vengut aidar.

CroisAlbMa 141,29: Que Dieus nos pot aidar, que es nostre guirens

SAgnJ 216: qar aquel diau pregar devem / que nos a dat tot qant avem, / ni poiriam viure ni estar / si el non nos volia aidar

RecPopPans 2:108,22: … e mossen peyrin, e ma dona meyrina, e la sancta Trinitat, mai sen Johan Ba, e l'aydon [pour aydan?] dieu…

InstRictD 80,15: Aydats me en aquesta derniera necessitat: secourrets, Senhor, a ma paubra arma desolada

b. a. (a) alc. a 'aider qn dans [une affaire]'

GuirRiqL 7,220: qui a gran voluntat / de calque vil barat / o de fach malestan, / e troba cocelhan / ab autres que·l pot far, / e·l volon neis aidar / al fach…

c. a. (a) alc. a [+ inf.] 'aider qn à'

CervR 118,122: Pauchs trobes qui·us aydesson a soffrir vostra guerra

ÉvEnf2R 1,1274: … et anet s'en / Sercar gens que·l vengron aidier / A·l fust sus la maiso posar

d. a. (a) alc. de 'protéger qn contre, préserver qn de'

SAgnJ 1015: Si non o fas, ieu ti farai cremar, / e jha·l crestian non t'en poiran aidar.

e. abs. 'apporter son aide'

RaimSalC 2,1: Dieus, aydatz, / S'a vos platz, / Senher cars / E dos e verays

RaimSalC 2,18: L'alb' e·l jorns / Clars et adorns / Ven. Dieus, aydatz!

FierB 5015: De la trayta d'Espanha avia auzit parlar, / que anes el pays socorrer et aidar / sus la gen payana e·l rey Guio menar

f. aidatz! abs. '[cri de guerre] à l'aide!'

BertrBornG 37,46: E·us dic que tant no m'a sabor / Manjar ni beure ni dormir / Cuma qand auch cridar: «A lor!» / … / Et auch cridar: «aidatz! aidatz!»

g. Deus aida! abs. '[cri de guerre] que Dieu nous aide!'

BertrBornG 12,42: Qu'entre Fransa e Normandia, / Ves Giortz e ves Nuoumercat, / Vuelh qu'en aujon cridar «Arrat!» / E «Monjoy'!» e «Deus aïa!»

CroisAlbMa 129,17: A batalha mescleia no cujan estre fis / Que lo puescan escodre e que om le lor tolis. / En auta votz escridan: «Dieus aida!» e «sant Danis!»

h. di si Deus te puesc' aidar '[incitation à la sincérité] dis franchement'

FierB 879: Mas una re mi di, si dieus ti pues[c'] aydar: / Quins hom es Karles mayne? Fort l'ay auzit lauzar.

4. v. pr.

a. s'a. (de) 'se défendre (de)'

CervR 44,26: Als esperar trop es mager affans / can son ensemps e no·s podon aydar / del mal que·ls fay languir e sospirar

GuirRiqM 11,8: … quar le turmens / M'auci, que·m datz, e·m vens. / E no m'en puesc aidar / Ab ren mas ab chantar

FierB 887: Olivier son companh se sab ben aydar, / mas ges no val Rollan…

FierB 4160: La porta envaziro per gran afortimen, / e·ls Sarrazi dedins s'aydero malamen.

b. saber s'a. ab 'savoir s'y prendre avec [qn]'

TezJB 509: Ab totz me sai aidar, ab fols et ab sabens, / Ab fols passi con puesc, ab savis saviamens.

c. s'a. de 'se faire aider par, obtenir de l'aide de'

InstRictD 26,17: & volen tout faire a lor testa & fantasia… no se volen aydar ny conseilhar d'aultruy

d. s'a. de 'se servir de'

FierB 1736: Pueys a mes e son cap lo bon capel d'acier, / e cintet Autaclara, don si sab ben aydier.

FierB 3403: Espulart tenc un dart don seb aydar. / Rollan lo nep de Karle vay premier encontrar. / Tal colp li vay donar…

ArchBPyrLespyR 1:74a: Los testimonis deusquoaus lo senhor de Domesanh se bol aydar