ai

Retour 

interj.

a. exprime la douleur morale, la plainte [anxiété, compassion, contrition, désespoir, désillusion, regret]

MarcGHP 35,21: Ai, cals dols es / qi tuich volon lai li plusor / don lo gazaings es efernaus!

CercT 7,9: Remazut son li prez e·il lau, / Qi solon issir de Peitau; / Ai! com lo plaino li Barrau

PAlvF 6,9: Hai, pretz, quon hiest mutz, sortz e guers! / E, proeza, co·us vei rota / e menar de tort en travers!

BerPalB 4,15: Ai! belha don', ab belh cors benestan, / de bel semblan e de gent aculhir, / a penas sai de vos mo mielhs chauzir, / si·us vey' o no, o si·m torn, o si m'an

BernVentA 40,65: Ai! can brus sui, mal escharnitz! / Qu'eu no posc la pena durar, / de tal dolor me fai pasmar

GuilhSDidS 10,8: Ai! douz compaings, viaz vai vostre brius! / Eu remaing sai marritz e consiros, / Teing me per sols ab autres compagnos.

GirBornBeltramiNTr 298,9: Ai, tantas vetz m'a trait necis parlars / joi d'entre·ls mans…

PonsGardaF 8,16: Ai, cum fora gueritz s'ieu ja no vis / lo jorn qu'ieu vi ni conuc los enjans / que·m fetz aisselh don no vuelh mantenensa

ArnDanE 15,32: Hai, si no l'ai, las, tan mal m'a comors! / Pero l'afans m'es deportz…

GaucFaidM 55,9: Ai! gentils Lemozis, / el vostre dous païs / lais de bella paria, / seignors e vezis / …

FolqMarsSq 13,41: Ai! Na Ponssa, cal esfortz fatz per vos / car aras chant e n'ai nuilla alegranssa, / que·il mortz de mon seignor me desenanssa

BertrBornG 22,6: Ai, segner! Car ses vos remain, / Totz temps n'aurai lo cor irat / Duscha que vos aia segut.

PVidAv 16,33: Ai! quant poirai cridar: segur! / Ni quora serai benanans?

PVidAv 37,16: Ai! com mal viu, qui so qu'ama no ve!

MongeMontR 6,33: Ai, Donna! Tantz gaugz, tantz bes / m'aves toltz, q'ieu agra pres / si no·us ames esperan

PeirolA 13,22: Ai! tant greu m'er, s'aissi pert m'entendensa / del bon esper on suoill mon cor assire

PeirolA 20,28: Ben sui doncs fols, car eu l'am, si be·il pesa! / Partirai m'en? Ai, dompna, non puosc ges!

GuirCalE 11,51: Ai! quals dols es! Quar elh es chastiaire / A tot lo mon, als valens e als pros.

GuilhAdA 1,5: Ai! Douss' amia! / Mala·us viron miei huoill, / Si chausimens no·us guia.

AlbSistB 1,26: Ai, cals paors m'esglaia / d'una vilana gen / que fant bruich de nien!

RambBuvM 11,43: Ai, dompna on totz jois s'atura, / per qe·m tormenta ni·m pena / tant fort vostr' amors ni vos?

CadZ 17,38: Ai! qu'ai dig? – etz vos donc tals / Que ja·m fassatz semblan fals? / Vos non…

GuilhPCazM 10,57: ai, segle, quo·t volfs, qo·t tornas, quo·t cambias!

BernSicRiquerTr 241,27: Ai, Toloza e Proensa / e la terra d'Agensa, / Bezers e Carcassey, / quo vos vi e quo·us vey!

UcSCircJS 10,27: Ai, tant mi dol la partida!

PBremRNovZingTrIt 41,5: pos l'onratz comtz, ai can grieu m'es a dire, / de Proenza es mortz, ai tal dolor

PCardV 11,45: Ai! dousors plena de vere, / qu'amors eyssorba selh que ve

PCardV 51,28: Ay, tan dolen e tan temen / venrem vas Dieu quan nos aura mandatz / si non avem satisfaitz los peccatz!

PujJ 2,13: Ai! Qi fetz mar, qe no fes bella plagna, / Qe·us anera vezer…

SordB 1,33: Ai, per que·m fai tan mal traire?

LanfCigB 21,41: Ai Monferrat! Plagnes lo flac dolen, / Q'aunit vos a e tota vostra gen, / C'aissi pren fin l'onratz pretz veramen, / Que Monferratz per tot lo mon avia.

BertrAlGouirAlba 9,6: Doussa res, ieu que farai? / que·l jorn ve e la nueyt vai. / Ay!

DPradS 7,17: Ai, quan badalh e quan sospir, / quan pessamen e quan cossir / ai per Amor sufert ancse

AustAurJ 9: Ai! bella gens avinens e corteza, / Que oltra mar passetz tam bel arnes, / May no·us veyrem tornar sai, de que·m peza, / Don per lo mon s'en es grans dols empres.

AnonDansa3BartschKChr 270,20: En amor londana / ha dolor probdana: / per mi eis o sai, / que set jors de la setmana / sospir e·n dic hai.

AnonDansa3BartschKChr 270,15: tot quan vei m'es desplazencha, / e tormenz qu'ieu n'ai m'agencha / per leis qu'ieu am mai. / Hai, s'en brieu no la vei, brieumen morrai.

BernPradBernVentA 309,1: Ai! s'ieu pogues m'aventura saber / lo jorn qu'ieu vinc, pros dompna, denant vos, / los huelhs e·l cor mi clauzera…

BernPradBernVentA 309,15: Ai! ta mal n'ay, segon mon bon esper, / cum soudadiers, qu'es del tot bezonhos, / …

AnonPRelL 2303: Veçen vos oils lo meson en la cros. / Ai! cum cel iorn domna·os fo doloros, / Quar enaisi vos lo vedes dolar!

BonCalvoB 16,46: Ai, flors de valor e de cortesia / e de beutat! Ai, bella, douz' amia! / Si·l mortz complic son voler qan vos pres, / ieu en remaing tan doloros, que res / alegrar ni conortar no·m poiria.

GuilhAutpP 2,17: Ab si meteyssa dish, «Ay, / sola suy e·l temps s'en vay! / Lassa! Be planc ma joventa, / quar non ay amic veray.»

TempB 11: Ai! senher Dieus, e qual via an preza / Tan cavalier, tan sirven, tan borzes / Que dinz los murs d'Alsuf avia?

PaulMarsR 9,1: Belha dompna plazens: Ay! / dic soven quar ieu no·us ai

BertZorziBertTrIt 68,11: Tan malamenz / Son mort! / Hai, quals danz n'es!

CervR 11,29: ay!, douçors leu m'es passada, / ez en gran dolor tornada!

JoanBlanchJeanrInedBarc 14,17: Ay! fin' Amors, en tan granda bezoyna / Es lo mieu cors de puys que·m foch estrayna / Leys quez en pla lauzar et en montayna / Be fayt tot jorn…

AnonPlanhP 23: Amara mort, ben yest descumenals! / car nos as tout la flor d'aquest lengage. / Ay rey Robert, gran perdoa fa parage!

ArnDonJeanrJoies 7,19: Estacat ferm eram tug en un pal, / Don Jhesus Cristz nos volc trayre sens mort. / Ay! malastrucs, com l'ofendem a tort!

GirRoussH 6610: «Garin, franc chevaler, no·s estait gent. / Ai! con mau vait del ventre qui vait chaient!

GirRoussH 9771: Girarz lai vait corant e dist: «Eui las! / ! contesse, amie, cum bon cor as, / E eu mal e felun e satanas!

GirRoussHo 5235: Ai G. coms amic, qual amic pertz!

GirRoussHo 406: Tota la majer onta sobr' els es facha. / Ahi, G. rics coms, qual la t'an facha!

DaurelL 1181: «Ai!» so ditz el, «mon pauc gentil senhor, / Cum vos lonhat de vosta gran honor! / Fugem nos en ab mot gran dessonor.

DaurelL 389: Tan gen, ma dona, mi prezes a castigar / Qu'ieu mi laisses d'aquest Guiho amar! / Ay! cara dona, ben o vei averrar!

FierB 2964: «Ay Karle mon bel oncle, jamay no mi veyratz.» / Dis lo rey Clarion: «Vos dizetz veritatz

PlVierge3SpaggPRel 144,5.2: Ay que·s fara la sua lassa mayre, / Car vey morir cel que es filh e payre!

RonsGouirLRol 1572: Ay! neps Rollan, cal dolor pot aver / qui vos ha vist e ar vos pot vezer.

JaufreB 370: Ai! bona gen, con es marida! / Con aves per fort destinada / La mort del bon rei devinada!

JaufreB 2645: «Ai!» dis el, «rei glorios, paire, / … / … aras veig q'es remasutz / Mun prestz qe cujei enantir.

JaufreB 8662: Ai Dieus! Consi donest poder / A neguna ren qu'el mun sia / Que l'engannes? Que ja·us servia / En totz sos fait…

JaufreBre 9915: Ai mortz, que no·m venetz aucir, / Pos no·l puesc gardar de morir!

RepPéchSuchDenkm 236,694: Ai dieus glorios paire, seynher, que farem nos, / si no·us sabem servir ni rendre gazardos / dels angoissos trebals c'as sufertatz per nos!

PlViergeM 676: Ai, que fara aquesta lassa? / Oy, caitiva, que veg, que aug?

EsposK 481: Aissi comenset Jozep a far son planh: / Ay! senher Dieu, tal dolor ay!

FlamG 2871: Ai! dousa res, eu que farai / si de vos bon conseil non ai / cui am e voil, desir e blan

BrevAmR5 28925: Hai! co m'an mort vostre bel hueilh e vos / ab ·i· esguart que·m feiro dousamen, / qu'ieu cujava que fos so veramen / e non era mas gienhs e tracios.

ÉvNicSuchDenkm 61,2033: Ay! senher cars, reys glorios, / dos e misericordios, / ples de dossor e de boneza, / co as suffert per nos tal pena?

SHonSRH 1137: Ay! Girman, doutz car fiyll, ar creysson miey sospir. / Cant de tu mi soven, le cors mi vol partir.

SHonSRH 9558: Pero li monegue mesqui / an gran dolor e plagnon si: / «Ay, Segner Dieus de Paradis, / que fara l'islla de Lleris?

ÉvEnfH 783: E dix: «Ay! Dieu, trop ay vescut, / Que non say qui m'a deceuput. / … / Seyner Dieu, pren mon esperit, / Non mi layxes viure aunit!

SAgnJ 693: Ai, marida! Que poirai devenir / pos perdut ai mon fill? Com no m'esguir? / Ai, mort! On iest? Per que no·m vens auzir? / Per lo mieu grat ades volgra morir.

PassS 1461: Jhesus dit aquestas palauras can vol murir. / Hely, hely, lama zabatani! / Ay glorihos bels senher Dieus, / Co dezanparas los filhs tieus!

LeysAmG 2:428,26: De la interjectio. / … Aquestas significo dolor, marrimen o malsaber: oge, yey, oya, ay.

LeysAmG 2:428,27: De la interjectio. / … Aquestas significo dolor, marrimen o malsaber: oge, yey, oya, ay. Ve·us ysshamples… hay marrida que faray.

RolSarGouirLRol 858: «Ay, bona espeya, tant est bona e trenchant; / … / Ar vos auran la sarraÿna jant / e es dampnages, ira e dol mot gran

SAlexSuchDenkm 139,507: Adoncs se pres fort a plorar / sa mayre e desconortar. / «Ay peregri», la mayre·l ditz. / «Trastot mon cors esta marritz

SAlexSuchDenkm 151,974: lay denan totz planh e plora / sa greu dolor e sospira. / «Aÿ dieus, senher glorios! / Ieu que faray de mon espos?

PlVierge6MeyerPlainte 430,55: Ay filh, he tant he que plorar.

PlVierge6MeyerRec 32,5: Planh sobre planh, dolor sobre dolor, / … / Ay filh, tan mortal dolor!

ÉvNic3T 110a,29: E Martha dis li aquestas paraulas: «Ay, senher, se tu fossas ayssi, Lazer lo mieu frayre no fora pas mort

MystRouergJT 2847: Ay! gran es lo dol que devem far / Quar sertas tostems nos cove plorar / Se lo bon Jhesus no podem trobar.

MystRouergJT 201: Ay! glorios vertadier paire, / Senher, tant mal em joioses!

b. a. a., a. a. a., a. a. a. a.… loc. exprimant la douleur morale

BertrCarbR 13,32: que sayns n'a una viell' a carcais / que li fas dir: ‹Ay! Ay! Dona mesquina!›

PVaudC 1,240: Lo paure marinier que la barca guiare / A l'intra d'aquest port trei grant cri gitare, / Dicent, Ay, Ay, Ay! del grant paur qu'el aure

MystAuvD 114: Mallegeype fugiendo ad cordas / Hay! hay! hay! hay! hay! hay! hay! hay!

MystAuvD 116: Hay! hay! hay! etc. / Ou poueray yo fugir, meichante?

MystAuvD 120: Yo soy presa, paubra, ay! ay!

c. a. las, lasset loc. exprimant la douleur morale

CercT 1,45: Ai las! tan soavet m'aucis, / Quan de s'amor me fetz semblan

BernVentA 43,9: Ai, las! tan cuidava saber / d'amor, e tan petit en sai!

BernVentA 45,8: Ai las! com mor de talan! / qu'eu no dorm mati ni ser

PRogN 6,41: Ailas! – Que plangz? – Ia tem murir. – / Que as? – Am. – E trop? – Ieu hoc, tan / que·n muer. – Mors? – Oc. – Non potz guerir? – / Ieu no…

RigBarbAC 11,5: Ailas! qant ai sovinenza / Del pro comte de Provenza / Qon era francs e fis e debonaire, / Lo cor mi part…

GirBornS 5,1: Ailas, co muer! – Qe as, amis? – / Eu son trais!

ArnMarJ 5,15: Ai las! que n'er, si no·m socor? / non als mas deziran morrai

FolqMarsSq 13,15: ailas! qu'ai dig? ja·m cujav' ieu cobrir / e doncs oimais ja sap tot mon albir

RaimMirT 8,41: Ai las! e co muer deziran / Per la bella que ses mal art / Es…

RaimMirT 15,13: Ailas! tan amoros semblan / Mi mostret al primier deman; / Mas aras ilh m'o va camjan

GavG 3,5: Et ylh portava·m tan d'onor / Qu'anc un jorn son joy no m'estrays. / Desaventur' – ailas! – lo·m trays

PeirolA 4,41: Ai las! cum cuidava aver / qualque pro en ma bona fe! / Cum plus sui desesperatz, cre / c'amors mi degues ajudar.

PerdC 3,22: ailas! quals peccatz me rete, / que s'agues mortz estat un an, / si·l degr' ieu pueis venir denan

AimPegSC 48,34: … Ai, las! tan gran fraitura / N'aurem huei mais dels dos amics amans

RambBuvM 11,32: Ai las, cum sui en greu pena!

PonsCapdN 7,14: E creys mi dols e feunia; / Ailas, tam be mi fora pres / S'ieu savals mon cor no·l disses

PonsCapdN 14,23: Ailas, que·m val, s'ieu l'am o si m'en tuoill: / Qu'il fai semblan qu'en re de mi no·ill taingna

PistHB 2,31: qu'anc ses afan ric gazanh no vi faire. / Ailas! qu'ai dig! Sentirai de lieys dan? / Qu'on plus me fai languir, plus la reblan!

GausbPuicMarshSirv S1,27: Ailas! tan mal si barata / Druz c'ab vieilla s'acoata! / Eu non l'en planc, qes el s'ausi e·s mata

AimBelP 19,1: Ailas, per que viu lonjamen ni dura / sel que totz iorns vei creiser sa dolor?

UcSCircJS 3,42: Anz cre far son pro e·l mieu dan. / Ai las, en tant avinen guia / Ai essaiat si ja poiria / S'amor ni son grat retener

PBremRNovZingTrIt 41,7: ai las qal perda, vas [à lire car?] tan bon seingnor / ai perdut…

SordB 1,1: Ailas, e que·m fau miey huelh, / quar no vezon so qu'ieu vuelh?

BertrAlGaucFaidM 68,23: no cre que tals dolors sia / cum qui part amic d'amia, / … / ai las! quan pauca nueytz fai!

AnonPRelL 2092: Ailas! per que desiron tant l'aver / E·l ioi del mon, que tant tost vai cum ven?

AnonPRelL 2202: Ailas! per que ai mis tant mon desir / En mi meteis enganar et traïr / Et que tant pauc onrat, servit vos ai?

AnonPRelL 2436: Hailas! coment trobara l'um guarença, / Cil que non sun de mal far remançut

GuirEspRadDansas 7,7: Ai las, que farai? E voletz m'ausire?

GuirEspH 3,21: Ailas! e tam be m'estava / Tro c'Amors tan aut m'empeys / C'anc pueys no fui mieus mezeis

GuilhBalB 245,25: Hai las! tan mala fuy iros, / quan per me baysset sa benda

TempB 14: Ailas! lo regne de Suria / A tant perdut que, qui·n vol dir lo ver, / Per tostemps mais n'er mermatz de poder!

CalPanzBertTrIt 66,38: … ailas! q'en un sol dia / Pezeieron Frances petitz e granz, / Ni la maire salvet neis sos enfanz.

CervL6 529,13: ay las! sol no·s vira / vas mi; que·ls mals crey / plaixes can los vira

CervR 11,25: «Ay, lassa!, mal' anc fuy nada; / tots gauigs torn' en dol a la fi.

JoanEstV 11,35: Ailas!, e tan greu desplazer / del franc gent noyrit que faray?

JoanCastMassóInedBarc 7,54: En vos amar son trastuit mei sospir: / Per que·us sopley que merces vos atraya, / Aylas, vas me, si no·m voletz aucir.

JoanCastMassóInedBarc 10,34: Flors de joven, que·m faray yeu per vos? / Aylas, no·y pusch trovar sendier ni via

JoanBlanchJeanrInedBarc 14,9: Aylas, Amors, no faretz gran conquesta / Si m'estrasetz mon conort e la vida / Del meu cor trist…

JoanSalvJeanrJoies 19,13: Aylas! be·us deg naffrar vostras coradas / Plaga mortal, quant regardetz la crotz

JoanSalvJeanrJoies 19,15: Ayllas! be·us fetz adonc, an grant sanglotz, / Viure et morir entre las desoladas.

FierB 1717: Aylas, s'ieu muer payas, caytiu mala fuy natz.

JaufreB 8570: Mut m'aviatz gran gaug donat. / Ai lassa, tan pauc m'a durat!

TezJB 1301: Et cant el n'ac manjat, conoc sos falhimens / E pres se a plorar mot engoyssozamens: / «Ailas! mal ai obrat, frach ai los mandamens / D'aquel Senhor que·m fetz e·m formet de niens

FlamG 3968: Guillems lo sauteri tenia / … / a·l fueil plus de ·ᴄ· ves baisat, / e cel mot ailas recordat.

FlamG 4131: … Eu dei ben dir: Ai lassa! / mas cel que dis ai las! non·s lassa / e non es malautes ni pres, / ans es bels e gras…

FlamG 4304: El dis ai las! e que dirai?» / … / El dis ai las!, ara diguas.. / ai las! Que plans? li demandatz!»

FlamG 4574: «Ai las! – Que plans? – Muer mi. – De que?» / – «De que? Deu!» – «Hoc, domna, bos es?» / – «Margarida, trop ben t'es pres / e ja iest bona trobairis.»

FlamG 3949: Guillems davan si donz estet; / quan il lo sauteri baiset, / el li dis suavet: «Hailas

BrevAmR5 31619: Ailass! – Que·t planhs? – Ja tem morir. / – Quez ass? – Am. – E trop? – Hieu oc, tan / qu'en muer…

ÉvNicSuchDenkm 27,917: Ay laceta! yeu que faray! / que filh ni filha may non ay, / … / Ay laceta! ta mal sojorn!

SignFin2SuchDenkm 158,56: Ai las! ta mal seran bailat / aquilh que auran dieus laissat!

SHonSRH 4061: Ay! Las! Qu'ieu lur daray novellas tan mortals!

SHonSRH 8239: sobre sa fiylla vay caser: / «Ay, lassa, a can gran desplaser / ti daray que sias envilida!

ÉvEnfH 1932: Non saup respondre e fom confus / E de vergoyna tot conclus / E dix: «Ai, las! mesquin peccayre!

OpDév4OpDévD 321,11: Ay las ! com perdonara a mi, son sers disconnoyssent…

GuilhBarraG 2531: … «Aylas! que faray, / dona, ni cum vos layssaray / ni en cuy m'en poyray fïar?

PassS 1949: Ay lassetas! nos que farem? / Ni cal novel recomtarem / A Maria can la veyrem

PassS 1977: Ay lassa! e ta mal m'es prees / De ta gran dol co vengut m'es / Del meu senhor que ay perdut

LeysAmG 1:218,15: Aylas qual conort / Prendray sus la balansa / Del pas de la mort?

LeysAmG 1:220,10: Haylas! al malvat / … / Yeu quo l'aure defensa / En tan gran debat?

LeysAmG 2:428,18: E devetz saber que una meteyssha enterjectios pot haver motas e diversas significatios, coma hay que pot significar gaug o dolor. Gaug, coma hay ta be m'es avengut. Dolor, coma haylas.

LibScintW 51D,25: Alcus di: Cant serei veils, farei penedensa. Ailas, per que a li nostra frevoleza tan grant presumcio que ila noca a poestat d'un jorn viure?

PlVierge4SpaggPRel 172,2.1: Ay lassa, filhs, lo cor me cuia fendre, / Vezen le greu passïo dolorosa / …

ÉvNic3T 113d,25: E am pauc de dolor lo cor no li partia. E dizia: «Ay lassa, marrida, e que faray de mon filh? Ja mays filh non auray.

MystRouergJT 2962: he digua la Magdalena costa lo tombel: / Ay lasa! tan mal me es pres / …

MystRouergJT 3238: he Cleofas digua en cridan he l'oste he l'ostesa escoto: / Ay lasetz! he tant mal nos es pres / …

GlossIt2M 74: Ai las: ahi lasso

d. a. (las) caitiu, caitiu las, caitivet loc. exprimant la douleur morale

BernVentA 10,40: … ai las, chaitiu dolen! / c'a totz es mai de bel aculhimen, / mas me tot sol azira e dechai

BernVentA 17,4: Ai las, chaitius! e que·m farai? / ni cal cosselh penrai de me? / qu'ela no sap lo mal qu'eu trai

JordBonK 27: Ai, las, caitiu! et a que vellarei? / Qu'ades sui lai tant quant estau durmen.

PonsCapdN 17,41: E no sai cum puesca aver / Ardimen que perdo·l deman; / Ailas caitiu, que sabras dire?

FalqRomAG 8,17: Ailas! caitiu, con grieus er la dolors

AnonSal2G 17: Ailas, caitiu, com posc esser dolen, / gram, esmarit e plen de mal talen!

AnonSal2G 39: ailas, caitiu, con m'abelli mon dan, / can vos servir mi pres cor e talan!

AnonPRelL 1918: Ailas chaitiu! Trop sui stat longamens, / Que vos ai, deu, conegut ni amaç

AnonPRelL 2186: Hailas çaitiu! malamen ai credut / La granç amors, qu'en nos aveç augut, / Tan sui estaç faillen chascun iornal.

AmSescAppelChr 100,42: «Ai! chaitieu, deszaventuros, / et en la cal ora fuy natz? / qu'ieu soi nueg i iorn turmentatz

FierB 1937: «Aylas caytiu» dis el, «ta mala fu anc natz.

ÉvNicSuchDenkm 34,1177: «Ay caytiu! e que avem fag! / Per tostems mays nos er retrag! / So que avem fag nos trobarem. / Lasset caytiu! et on tenrem?

ÉvNicSuchDenkm 41,1423: Los peccatz de nostres payros / son tug tornat desobre nos. / Ay caytivet, co em torbat

ÉvNicSuchDenkm 47,1608: dolens, iratz e marritz so. / Entre lur dizo: «Que farem! / Aylas caytieu, que esdevenrem!»

SignFinSuchDenkm 77,2555: Ay caytivet! e que faran / aquill lacet que adoncs seran, / ni nos autres que em cargatz / de grans peccatz et efayssatz!

GuilhBarraG 2964: La filha li mezo davan / e·l filh li pausero detras, / et el vay dir: «Ay! caytius las, / e vas cal part poyray tenir?»

GuilhBarraG 3630: e·l sospir veno doussament / de l'effantet, de pas en pas, / e diss suau: «Ay! caytius las, / e cora sera jorns dema?»

ÉvEnf2R 1,796: E totz los juzieus van cridar / Ailas caitiu! e que ferem / Ni qual cosselh penre porem?

ÉvNic3T 120a,25: E playssero se fort: «Aylas caytios, ay tan mal nos es pres que nos non ajam conoguda Nostra Redempcio.

e. a. Deus loc. exprimant la douleur morale

BernVentA 22,53: A Deus! [var. hai Deus!] can malamen m'afana, / can so que·m traïs e m'enjana / m'aven amar…

GirBornS 64,61: Ai, Dieus! Can pauc val iovens, / En que·l cors creis e meillura, / Si·s pert lo meilluramens!

GirBornS 43,8: Hai, Dieus! Quals danz / S'en sec e quals dampnatges / …

RaimJordA 4,28: Ai Dieus, tal destressa·m fai / de liei vezer tors e mur!

GaucFaidM 50,7: Car cel q'era de valor caps e paire, / lo rics valens Richartz, reis dels Engles, / es mortz – Ai Dieus! cals perd' e cals dans es!

GaucFaidV2 14: Per que? [var. Ai dieu] Per so que·l pregues / que·s venges / de me, quar anc m'avenc dia / que bauzia / ni non fes / ni pregars d'autra·m plagues

PerdC 3,22: ailas [var. ai Deus]! quals peccatz me rete, / que s'agues mortz estat un an, / si·l degr' ieu pueis venir denan.

GuilhAugC 2,27: Ar es mortz! Ai Dieus, quals dans es! / Gardatz qui em ni co·ns es pres

GuilhAugC 2,37: Ar es mortz! Ai Dieus, quals dans es! / Caitiu, cum em tug a mal mes!

PMilB 1,31: senz colp de fust m'a mort e m'a conqis. / Ai Dieus, qe non posc esser amoros / de la bella qe·m fai 'star tant iros!

UcSCircJS 10,15: Qe·m det un ric joi gauzen / De vos, c'ara ai perduda. / Ai, Dieus, tant plazens mi fo / …

GuilhAutpP 4,11: car ieu aug dir que·l rey de Frans' es mort. / Ai Dieus! Cal dans es!

GuilhAutpP 4,33: que grans bens es perdutz car el es mortz. / Ay Dieus! Cals dans es!

GirRoussHo 5163: Ai dieus, qual dol i ac de la mainada / De K. e de G., que·s fo jurada / A far damnatge gran de mort presada.

FierB 684: «Ay dieus» so a dit Karles, «e cum soy vergonhatz! / Car cel mi vol aucire que mos neps es clamatz.

FierB 2250: «Ay dieus» so dis duc Nayme, «e com em enginatz! / Ve·us que veno li Turc totz ensemps abrivatz.» / «Senher» so dis Rollan, «per que·us espaventatz?

RonsGouirLRol 1792: l'arma s'en vay que non poc plus estier. / «Ay! Dieus, dis Karle, ar vey mon dol doblier.

JaufreB 8634: Ai Dieu! Per que anc lo conuc? / Que siei bon aip et siei plazer / Mi fan plorar e·l cor doler

DonPrM 313: Interjetions es apelada car se met et pausa entre las autras partz d'oration, e non a se no signification de dolor, si cum es ai! Deus

EsposK 637: Anastazia dis a Jozep: / Ay Dieus, senher! que lay faray? / Car per cert mas ni detz non ay.

BrevAmR4 16864: Ai, Dieus! e quo son deceubut / e, si no s'en purgo, perdut!

SHonSRH 8850: Ay, Dieus, cals descofort, can mortal destinada! / Crestians son vencut per la jent dezastrada

PassS 1198: Yeu suy trachor e desleial, / Car ieu a el ay fayt tan mal / Que m'avia fayt ta gran be. / Ay Dieus! terra, per que·m soste?

RolSarGouirLRol 847: «Ay, Dieus, dis el, vera paterna grant! / Or sa morra tot a estros Rollan; / sancta Maria, or prega ton enfant!

RolSarGouirLRol 1332: sotz si esgarda per la comba layans / e vi mortalha meravilhosa e gran: / «Ay, Dieus, dis el, vera paterna gran!

SAlexSuchDenkm 150,933: Davan mi veg que estas mort, / parlar non potz ni sonar mot. / Ay dieu, qual consolatio / aura mon cors, que·l sabja bo!

MystRouergJT 3121: Ay! Dieu, lasetz! nos que farem / Ni qual cosselh penre poyrem?

f. a. baron loc. exprimant la douleur morale

PVidAv 3,52: … Hai baro! / Co·m te en sa preizo / Amors, que Salamo, / E Davi atressi / Venquet e·l fort Samso

g. a. me loc. exprimant la douleur morale

PVaudC 1,241: Ayme! primierament dire, per que fui na? / Car per intrar al port suy mal aparelha.

PVaudC 1,245: Ayme! dire encara la tercza veç, / Car en la mia barca tanti pecca n'ay mes.

PVaudC 1,243: Ayme! seguent dire, per que fui aleva? / Car non ay fait lo ben que m'era comanda.

LegAurT 431,2: Las mas liadas e baten las, las an menadas… «Ay me, belas filhas, Jesu Christ fo per nos pres e liatz, e sse vos esprendetz per luy en passiencia… lo Sanh Sperit es am nos.

16e s.Pans3 sans contexte

h. a. (las) de [+ n.] loc. exprimant la douleur au sujet de [qc]

CadA 45,25: Ai de mon cor! quar no ve / de lai on remas, ogan? / Amors, a vos o deman, / ma domna per que·l rete?

AimBelP 18,30: ailas del cor com m'estrenh, / quan mi membron li consire / desleial e·l fals conortz

i. exprime l'indignation [injure, raillerie, reproche]

MarcGHP 25,23: Ai, com es encabalada / la falsa razos daurada / «Denan totas vai triada»! / Va, ben es fols qui s'i fia.

MarcGHP 31,23: Amars vai et ataïna / tric ab coratge frico / d'una voluntat conina / qe s'enpren del fuec felo. / Ai!

MarcGHP 1,26: Ay! mala fos reys Lozoïcx, / que fai los mans e los prezicx / per que·l dols m'es el cor intratz!

RaimbAurP 7,17: … / Lauzengier fals de faig volpill! / Ai! cant n'auran ja d'amors ters / Ab lur chau parlar devinan!

GuilhSDidS 6,26: C'a si mezeis ditz quan s'irais: / «Ai! cors, per que m'aucis ni·m trais?

GaucFaidM 71,9: Ai! com m'aun mort fals amador truan / que per un pauc de joi se faun trop gais

FolqMarsSq 18,20: c'atressi deu hom morir non sap co; / ay! cum mal viu qui no·n a espaven!

RaimbVaqL 2,93: Ai! qans gazainz / e qans bons vassalatges / sol far, et es dampnatges / qe tant leu s'anuaill

RaimMirT 8,37: Ai! fals escutz, tan leu vos laissatz fendre / Qu'om de part vos non auza colp atendre

GuilhSGregBertrBornG2 48,23: Ai! com savais es cel qi s'amor intra / De ren ab lui, q'es tochatz d'avol verga.

TomPalF 1,37: Ai, croi baron, be·ous tenon enbregatz / clerc e Frances ab lor enfeingna patz

PMilB 6,41: Ai, mala res, Dieus vos lais repentir / del mal qe·m faitz…

PMilB 1,5: e de ben far envas lor s'afortis / e chascun iorn son plus contrarios. / Ai, per qe·l fan? Ia comanda Razos: / cel qi ben fai deu ben trobar amis.

UcSCircJS 20,44: Hai, Deus, com podetz estar / D'aitals fals venjanza prendre?

PCardV 36,6: Maint baro ses lei / doloiros savai / sai / que, can eu lo vei, / vida mi desplai. / Ai! / d'un gran malavei, / per que no se·n vai / lai?

SordB 22,22: Ai, com pot tan esser desvergoingnatz / nuls hom gentils, que an enbastarden / son lignage per aur ni per argen?

SimDor/LanfCigHarveyPPart 3:1198,45: ai, qom dissetz tan gran desconoissenza, / qe pros domna fezes entrefaillenza? / Aiqi mostratz q'en es desamoros

LanfCigB 20,26: Mas cels de sai no vei gair' encoratz / De recobrar las saintas heretatz. / Ai, cavallier, aves de mort paors?

AnonDeBarthStorIt 161,7: Ai, Florentis, mortz etz per vostr' erguelh, / Qu'erguels non es si non obra d'aranha!

AnonLai2BillyLais 2,45: Ahi! chiere grine, / maris, teste encline, / çai restai, jalous

AnonLai2BillyLais 2,53: Ahi! bec d'espine / nafrens fu ma vine: / faus contralious, / …

AnonPRelL 1946: Ai! cor et oils, que non gitaç tant plors / Cum aveç faiç faus veder et pensar!

BertrCarbR 5,33: Ai! deslials, ples de deslialeza / e ples d'enjan…

BertrCarbR 12,21: Ai! Fals clergue, messongier, traïdor, / perjur, lairo, putanier, descrezen!

BertrCarbR 15,5: Ay! Mortz falsa! Co m'avetz laissat blos, / car tout m'avetz l'ome pus grassios

BonCalvoB 17,9: Hai, Genoes, on es l'auz pretz honratz / qu'aver soletz sobre·l gen…

AnonPlanh2G 8: Non sai cossi Mortz aucir lo pogues! / Ai, Mortz crudels, com lo volguist aucir, / quar en sa mort ve hom totz bes morir?

AnonPlanh2G 50: Ai, Cobeitatz, vos e vostres arnes / confonda Deus e totz vostres conres

CalPanzBertTrIt 66,5: Ai, desleial! Toscan' e Lombardia / Fais pecejar et no·us dol de Suria

BertZorziL 6,45: Ai nesci! Malvatz parlan.

BertZorziL 8,49: Ai, reis frances… / … / Mout avetz pretz oblidat.

CervR 6,15: Ay, fols, ben as petit de sen!

AtMonsC 5,95: mas le mals e·l neleg / que vedan, fan ilh pus! / Ai! com a·l sen cofus / qui so que veda, fa!

GirRoussH 8023: Movent del duc au rei male razon: / «Ai! segner, com i faiz grant mespreison!

GirRoussH 3239: Ahi, Carles Martel, cum mau fesis / Cant tu en Vaubetun estor presis / E Draugon ton baron i aucesis!

GirRoussHo 4467: Si·l ferit en l'escut, que es d'aur fluritz, / Qu'oltra passet la lansa e·l fers brunitz; / Puis tornet a G. en us caumitz: / «Ai coms, cum estas tu si esbaïtz?

AigB 1120: Des quant Sicars los a tos escoltas, / de maltalent es sus en pes levas: / «Ahi, Maurin, com es mal conseillas

DaurelL 525: Nostre Senher ne pres fort a reptar: / «Ai! senher Dieus, aiso cum pogis far / Aital franc dux d'aquest segle gitar?

DaurelL 390: Ay! fals companhs, be saps lausar: / Me as tu mortz e non pas lo senglar. / Ay! fals companhs, cum te pogis pessar / Tal trasiho ni cum la pogis far?

DebCorsK 95: Ay, cors, e tu pecas m'en mall!

DebCorsK 167: Ay, cor, aul escusacion! / A cel que la fa no ten pron.

PlViergeM 415: Ai, filhs! contra ti venc corren, / Et a mi fug, no·m vol ni·m pren [c.‑à‑d. la mort]

EsposK 507: Ai! senher Dieu, vos n'encolpera / Se ieu auzes, e vo·nh blamera

EsposK 483: Dolen, mesqui, e qu'en faray? / Ay! rei del cel e de la terra, / Senher, per que·m movetz tal guerra?

FlamG 898: Ai! qual peccat, qua mala fe! / quar li reïna tan percaza / que ja mais non dorma ni jaza / dons Archimbautz en sana pausa.

BrevAmR5 31275: Ai! quans d'aitals trichadors son, / fals ves lur donas per lo mon, / qu'en deziron aital folor / quar non amon de bon' amor

SHonSRH 1096: peceja son mantell e romp sa fresadura: / «Ay! Bafumet de Mecha, en vos ay gran rancura! / Perdut ay mons seynors, Andronic e son frayre

SHonSRH 1988: de la cridor del vieyll li grantz balma ressona: / «Ay! Mortz desconoyssentz, per que m'iest tan luynantz / que aquest caytieus viellz soterre los enfantz?»

BarlH 13,15: Hay, hom malastruc, can mal consel as crezut, e tant gran aver as perdut! Car en mon ventre a una peyra precioza…

SAgnJ 333: Ai, putan, per qe as blastemat / so nostre diau ni deisonrat?

SAgnJ 701: Ai, puta! Per qu'as mon fill mort / a gran falsea es a gran tort, / qu'el non t'avia re forfah?

PassS 230: Ay baros! ta gran dezonor / Fet a Dieu vostre senhor?

PassS 1117: Ay vilan dezastrat! / Que mala fosas anc tu nat!

PlVierge5RickettsVierge 2,107: Ay, mort!, trop as gran morcel pres / en lo mieu filh, se ti plagues / ton senhor far en cros morir

PlVierge5RickettsVierge 2,158: Hay!, mort, con non prens aquest don / que ti fauc, pos tu prens mon filh?

RolSarGouirLRol 893: Ay, Baomet, malvays dieus recrezant, / mal ho as fach car mi as tout Rollan; / los huels del cap en perdras veremant.

ÉvNic3T 118c,17: E cant Adam auzic la vos e vic Ifern e·l Satan tremolar… a cridat autamen: «Ay enemic, tu me descebis e me gities de paradis… E decebies me e deceubut yes… Ay enemic, perdudas as totas tas forsas e ton poder.

MystRouergJT 2812: Ay! bel senhor, he don venetz, / Cubert de sanc, ni que queretz? / Quar sains pas no intraretz / Ni deguns dels pes no say metretz.

MystRouergJT 2820: Ay! bel senhor, so cresatz vos / Que home no say intrara, ni may vos

j. a. (las) caitiu loc. exprimant l'indignation

PonsGardaPCardV 98,34: e gieton Dieu e la Verge Maria / en mesorgas per cobeitat d'argen; / ailas, caitiu! quo no son conoyssen / que als deniers donon tal senhoria / que perdon Dieu…?

GaucFaidM 55,41: Ai, chaitiu, mal assis, / vos eis vos etz aucis! / c'avers e manentia / vos tol paradis

PonsCapdN 13,13: Ailas, caitiu! can mal fan lur afaire / Cilh que no·i van e cujon sai sotztraire / A lurs vesins las terras falsamen

k. a. Deus loc. exprimant l'indignation

BernMartiPonsGardaF 2,29: Ai Dieus, qual meravilla ai / quar ja hom d'amar si recre!

GirBornS 39,55: Cuias vos, qui trop si clama, / Que sos iois plus no n'abais, / E qui gran tort non perdona, / Que sia fis ni verais? / Ai, Deus! S'ieu non fos, qui fora, / Can per dretg nien m'estrais / Sell' a cui m'er' autreiatz?

CortAmB 912: Sia breus sa raszon ou longa / lo tot o·l plus sera mensonga. / Ai Dieus! Con lait han desconfit / con han dompnas e drutz partit.

MystRouergJT 2721: Ay Dieus! he cosi so tant malvada gen / Los fals Jusieus mescresens / Que cugavo Dieu veramen / Tener enclaus al monimen?

l. a. de [+ n.] loc. exprimant l'indignation inspirée par [qn, qc]

SordB 43,439: Ai, dels caitius desvergoignatz! / Com pot esser qu'estan malvaz?

BrevAmR5 34087: Ai! del sieu domnejar caitieu / cum es tornatz a dezonor!

MystRouergJT 2725: Ay! dels traidos malvatz, / Els no so pas estatz ben avisatz

m. exprime l'insistance [interpellation, invocation, prière]

MarcGHP 40,36: Ai, fin' amor, fon de bontatz, / quar tot lo mon enlumenatz, / merce ti clam d'aicel graüs

BernVentA 7,54: Ai, domna, per merce·us playa / c'ayatz de vostr' amic mercei, / pus aitan gen vos merceya!

BernVentA 37,35: Ai! francha de bon aire, / fezetz m'un bel semblan, / tal don mos cors s'esclaire!

RaimbAurMi2 3,41: Ai, dona! quar tan m'abaisse / que no·us vei lai on essems fom, / no creiatz que molt non coia

RaimbAurP 9,50: Ai! francs cors clars! / Res veraia! / Domna, vailla·m Chausimenz / Si eu non sui tant sapiens / Qe·us sapcha, per foudat gaia, / Dir so qe voil…

ArnMarJ 3,16: Ai! dompna cui desir, / … / sofretz m'aquest falhir.

ArnMarJ 11,37: Ai! franca res veraia, / … / merce·us clam, dompna genta

GaucFaidM 6,36: Ai! Blancaflor, vermeilla, dous‑flairan, / merce vos clam, e si vos vens Mercis / vostr' es lo laus…

GaucFaidM 50,55: Ai! Seigner Dieus! vos q'etz vers perdonaire, / vers Dieus, vers hom, vera vida, merces! / Perdonatz li, que ops e cocha l'es

PVidAv 4,21: Ai! don', esgardatz / Mon cor e no m'auciatz

PVidAv 14,45: Ai! Bels cors gent bastitz, / De totz bos aips complitz, / Don', aissi·m rent a vos, / Humils e voluntos

AimSarlF 4,22: Ai, francha res, on totz bes si noiris, / assatz val mais, e es plus d'avinen, / dons ses querre qe qant es datz queren.

PRaimC 8,57: Ai! francha res cortes' e de bon aire, / Merce m'aiatz…

PeirolA 3,37: Ai! bona dompna, si·us plai, / la vostra franquesa veia / lo gran mal qu'ieu trai, / don ia ses vos non gerrai!

PeirolA 4,32: Ai Amors! no·m aucire!

AlbSistB 16,60: Ai! car t'en vai, / descortz, lai / e t'enanza / al Marques gai

AimPegSC 34,49: Hai! belhs cors cars, gen noiritz, / Adregz e gen faissonatz, / So qu'ie·us vuelh dir devinatz, / Qu'ieu no suy ges tan arditz / Qu'ie·us prec que m'ametz…

PonsCapdN 18,37: Hai, valens domna, cui adzor, / Ajaz de me franc chauzimen, / E, s'anc fiz vas vos faillimen, / Merce vos clam ab gran temor

CadZ 5,1: Ai, dousa flors ben olenz, / … / A vos sui tut benvolenz, / Umils e fis e verais!

PistHB 8,41: Hai! bels cors gen bastitz, / … / Vailla·m merces, si·us platz, / ab vos de cui hom son

GausbPuicS 1,37: Ai Dompna! no·m nogues / Pretz ni Ricors ab vos! / E pus Dreitz no m'es bos, / Sivals vailla·m Merces!

AdNegG 44,37: Mas ieu prec del filh mon paire, / … / Ai, dompna, s'er ja sazos, / Que·m tornetz en alegransa

CastRiegerTr 30,10: Ai! Bels Amics, sivals un bel semblan / mi faitz enan / q'ieu muoira de dolor

PGuilhLusOrozLírRel 46,1: Ai, vergena en cui ai m'entendenza! / e s'a vos platz los mieus cars precs auzir, / jamais de ioi entier no·m cal marrir

PMilB 5,33: Ai, franca res, no·m fatz tant' endura, / pois qe sabez q'eu no m'en puesc estrar

PMilB 6,17: Hai, ma dona, ·l vostre cors orgoillos / tolla d'aissi e l'ira e·l capdel / e fassa mi, si·us plaz, un semblan bel

PMilB 7,45: Ai, ma donna, si 'nvas vos mi valgues / plor ni sospir ni mal trag q'eu agues!

PCardV 69,19: ai verais Dieus, c'ab ton sanc nos remsist, / veias com es sainta Gleiza venals!

DPradS 8,37: Ai, douza res, cui ador' e sopleia / Prez e Valors e tot qan es merceia, / voillatz, si·us platz, qe·us retraia mos chans, / con eu vos sui e serai fis amans.

AnonGambAnon 5,25: Hai, amics valenz e bos, / car es lo meiller c'anc fos, / non vuillaz c'aillors me vir!

AnonDesc9RickettsContr 70,33: Ai!, francha res de bon aire, / jausimen vos vença, / e no·m faces tan maltraire

AnonSal2G 93: Ai! franca donna leal sens cor felon / la plus valen e la çençor faiçon, / enan ch'eu moira en la vostra preixon, / me reteneç…

AnonSal3RickettsSal 2,1: Hai! dolcha donna e valentz, / saja, coinda ez avinentz, / sobre totas la plus preszada / …

AnonPRelL 1491: Ai vergen, sancta Maria, / … / Defendeç mi tota via

AnonPRelL 1583: Hai! benedida / Da deu nostre paire, / Merce, raina!

BertZorziL 17,61: Ai! pros dompna sobrevalens, no·us pes / Si 'naissi·us sui de m'amor descobrire, / Qu'estiers non puosc de mort esser gandire

BertZorziL 7,93: Hai, sainz esperitz, / Tot home qu'acuelh ni ditz / Fals dig ni ver enojos / Faiz tan doloros, / Com tanh a sa forfaitura

BertZorziL 13,49: Hai! belz cors prims, chauzitz pels entendenz, / On totz prims aibs volc natur' afinar, / Si ben no·us quier, dregz vos fai prim mostrar / Que·m valhatz…

AmSescSansTDid 4,455: L'us vos dira: «Ai, bela! / pel rey que·l mon capdela / … / … vos requier / cosselh, car gran mestier, / ma bel' amia, n'ay.

AnonPastPadenPast 165,17: Ai, senher Dieu! / En vos mi plieu, / c'aitant cant aurai parent vieu / non serai ribaudella.

JoanCastMassóInedBarc 5,17: Ay, francha res, cortes' e benestans, / Faitz que mos dretgs vengo leu a bon port

RaimCornNoulCDeuxMss 2,287: Ay! Regina dels cels, / Plus doussa trop que mels, / Paradis m'aparelha

TomPerR 2,39: Be faratz donchs quez ab bela semblança / fessetz mon cor de cruzel mort gandir, / ay, dolça res!, car hom conoys ses dir / de son amich als grans obs l'amistança.

PLadNoulCDeuxMss 45,1: Ay gentils cors, miralhs de grans beutatz, / Cambra de joy, don nueyt e jorn sospir, / Tan que no puesc adreytamen dormir, / Valha·m merses per vos e caritatz

GirRoussH 4125: – Ai, Bos», co respont Folco, «no lo direz. / Si ja Deus vos ajut ne Sainta Fez, / Ja a Carlon cest blasme no i metez.

GirRoussHo 2993: «Ai, senher rei de Fransa, be e engal! / Rete ton bo baro to natural, / S'il te vol faire dreh, si·t a fah mal

EpSSteph2G 138,25: Ai seinner paire creator / La mort de me perdona lor / Quar ieu te·n prec per ta dossor.

DaurelL 156: «Ai! sire duc,» dis Karles o·l vis clier, / «Mon gonfaino vos autrei per portier, / E mas grans ost menar e capdelier.»

DaurelL 924: La franca res comenset a cridar: / «Ay! senher Gui, no·m volhat afolar! / Daurel l'enporta, no·us say plus esenhar.»

FierB 1761: «Ay dieus» dis Oliviers, «que fist de l'aygua vi, / defen mi, si ti platz, de tan mal Sarrazi

RonsGouirLRol 1133: Ay! bon caval, e non ires avant? / Tart sabra Karle lo dampnage que prant.

RonsGouirLRol 1611: Karle regarda ves son nebot Rollan: / «Ay! dousa Mort, per cortesia gran, / menasses m'en, pos tout m'aves Rollan

RepPéchSuchDenkm 227,421: Ai bela dousa maire, de ton filh benesida, / acapta m'aital gracia ab lo seynhor de vida, / com presist de to filh cant el t'ac relinquida

PlViergeM 419: Ai, filhs benignes, amoros! / No·m sias durs, c'anc non o fos / Nul temps a mi ni ad autrui

EsposK 581: Ay! bel senher, se vos plagues, / Que per Dieus nos albergassetz, / Mot y feriatz gran pietad

EsposK 585: Ay! bonas gens, anatz vos en, / Car saïns non cap plus de gen

SMargM 449: So dis la dona: «Ay, Iesu Crist, / … / sana·m, Senher, de las dolors / que yeu sofert…

FlamG 2207: Ai! bella res, dous' e cortesa, / franca, de totz bos aips complida, / non voillas qu'ieu perda ma vida / tro de mos oils vos aia vista!

SMMad2R 56,1: Ay, lial Maldalena, digna de guirardon, / … / … ieu te prec, per la tieua vertut, / que la dona mi rendas e la fasas parlar

SMMad2R 72,31: Adons la santa filha umilmens lo sonet: / «Ay, car payre, non fujas ta filha resplandent, / mais esgarda me, Senher, entre·ls angels luzens

SHonSRH 5818: … reclama en son cor, am lagremas am plor: / «Ay, precios cors sant, seyner sant Honorat / … / seyner, per ta merce mas preguieras entent.

SAgnJ 791: Ai, verge sant' Aines, domna, per ta bontat / so qu'ai faillit ves tu mi sia perdonat

PassS 374: Ay glorios Dieus, vers payre! / Senher, tu·m val e·m secor!

PassS 2300: Ay mos amicz, patz sia ab vos! / No siat humays temeroos.

LitC 222,41: Ay! benezetas pressonas, / Creze e say vos per ver dir / Quez est un Dieu totas horas / Ni mays ni mens, ses mentir, / Al cal nulha ren que sia / Pot escapar ni fugir.

SAlexSuchDenkm 138,495: «Ay peregri», la mayre·l ditz, / «… / si anc auzist home nomnar / que Alexi fos apelatz, / si·t plas, digas nos veritat!»

PlVierge6MeyerRec 32,65: Dieu li respon: «Tu seras huy am mi / En paradis, d'aysso sias cert e fi.» / Ay filh, remembre vos de mi.

PlVierge6MeyerRec 32,70: Vos promezetz paradys al layro, / Membre vos de mi, que vostra mayre so. / Ay filh, aujatz me ma razo.

MystRouergJT 141: Ay, bela sor, tost te leva! / Vay t'en prest al filh de Dieu

n. exprime le désir [espoir, impatience, souhait]

JRudP 5‑1,33: Ai! car me fos lai peleris, / Si qe mos fustz e mos tapis / Fos pelz sieus bels huoills remiratz!

BernVentA 30,50: Ai, bon' amors encobida, / cors be faihz, delgatz e plas, / … / Totz tems vos ai dezirada

BernVentA 43,5: Can vei la lauzeta mover / de joi sas alas contra·l rai, / … / ai! tan grans enveya m'en ve

BernVentA 30,52: … / frescha chara [ms. G hai fresca carn] colorida, / cui Deus formet ab sas mas! / Totz tems vos ai dezirada

RaimbAurP 14,43: Ar m'en creis talans / Don cairai el sol ablasmans! / Ai! domna prezans, / Ar penz qe·us acol en baizans.

RaimbAurP 15,18: Ai! douza res car' e genta! / Per Dieu, no·s fraingna nostre jais!

GuilhSDidS 2,17: Ai! bella dompn' ab gen cors benestan, / … / Ai! cals franqueza for' e cals merces / S'aquest chaitiu que non sap que s'es bes / Restaurassetz ab un joi jauzion

GuilhSDidS 5,29: Ai! bella dompn' et avinens, / Cortesia e Chausimens / Vos fezes tant humiliar / Qe·m fessetz calque ben‑cuidar.

GirBornS 38,11: A [var. Ai]! Car s'o saubessont il / Con sai valgr' us paucs cortils / Mais que lai us palais granz!

AmBroqJeanrTrGasc 22,10: Per ma enemigua m'esperc / … / Ai! Si ja l'en penra merces?

ArnMarB 1,127: Ai! bona Dona benestans, / Si veira ja est fin amans / A son viven lo jorn ni·l ser / Qe a selat o per lezer / Vostre gen cors cuend' e prezan / Entre mos bras remir…

ArnMarJ 6,52: E si·us adui Merces / que·m fassatz tant d'amor / a lei d'aman amat..! / Ai! doussa, franca res, / ar ai dich gran follor

FolqMarsSq 6,1: Ai! quan gen vens et ab quan pauc d'afan / aissel que·s laissa venser ab merce! / quar enaissi vens hom autrui e se

JordBonK 31: Ai, si [ms. aissi] m'auci, per tal coven morrei / Qu'aissi s'en vai l'arma tot en rizen. / Anc gensor fi no fetz hom qu'ieu farei

PVidAv 30,68: Ai! Don', humilitatz / E pretz e pietatz / Vos met' entre mos bratz.

PVidAv 43,53: Ai bella dona, franca res! / Valha·m ab vos Deus e Merces!

GuilhCabC 6,36: Ay! si er ja l'ora, dompna, q'ieu veia / que per merce mi voillatz tant honrar / que sol amic mi deignetz apellar!

RaimMirT 5,37: Ai, sols amics fos per leis car tengutz / …

PeirolA 11,31: Ai! tan doussamen dezir, / si pogues esdevenir, / c'amors mi fezes jauzir

CadZ 9,4: Ai! cum m'en fora ben pres / Si·l bes fos mals e·l mals bes!

CadZ 23,47: Ai, franca res, / Precs e merces / Mi deu valer e·l bes / Qu'ieu aus de vos en mas chansos retraire.

PistHB 4a,33: Hai! S'er qe l'en sovegna / ni n'aia chauzimen!

RaimBistRB 1,49: Ai, bels Fenics, Merces e Cortesia / mi vaill' ab vos q'ez eu non mor' aman / e camze·l nom de Tan Trist en Tristan!

PBremRNovB 9,17: Ay, quora·us veray? / Gran enveya n'ay

DPradS 12,19: Ai, fin' amors, ab tan pauc guizardo / pogratz mon cor en gran ioya tener, / sol que fezes a lieys cuy am saber / de quan bon grat me mezeus l'abando

DPradS 16,21: Ai, fin' amors, si ia trairai a lutz / aisso don tant aurai estat marritz! / Pauc prezera lausenguiers et lur critz

BernPradBernVentA 309,12: Dieus! per que·m dis tan avinen plazer? / … / ay! si er ja qu'ilh m'aya chauzimen?

OlMarGauchatKChansH 541,2: Ai! cal merce fera Deus / cant us ualenz paire mor, / qe laisses apres sa uida / lo seu bel chaptenemen / a son fill ab l'erretamen

GuirEspRadDansas 1,32: Ai! Com m'esbaudira, / si·m fezes baudir / Amors…

ArnPAgRickettsContr 7,39: ab bon esfortz vos conquerrai, so cre. / Creire m'o fa mos volers cobeitos, / que·m forsa·l cors e·l cor e·l sen totz tres; / ai! pros dona, la jenser c'anc nasques, / …

CervR 15,11: Ay! car no so lay on tan gen se lia

AmSescAppelChr 100,48: Ai! car se fos midons devina / d'aitan que saupes tot mon cor, / ieu cossi l'am ni en cal for

o. a. las loc. exprimant le désir

RaimbAurP 22,47: Que·n dirai / S'amors chai / Qar van bai? / Ai las! ja no m'o lais vezer / Sel Dieus que·m n'a datz jauzen ser!

SHonSRH 9132: e deziran soven: «Ay las, si ja venrien / cill que·ll regne de Dieu trametre nos devien

p. a. Deus loc. exprimant le désir

BernVentA 22,9: Ai Deus, can bona for' amors / de dos amics, s'esser pogues / que ja us d'aquestz enveyos / lor amistat no conogues!

BernVentA 31,33: Ai Deus! car se fosson trian / d'entre·ls faus li fin amador

BernVentA 44,49: Ai Dieus! car no sui ironda / que voles per l'aire / e vengues de noih prionda / lai dins so repaire?

BernMartiPonsGardaF 2,15: E dezir la tant e la vueill / … / Ai, Dieus! e cora la veirai?

GuilhBergR2 7,24: D'aqest bisbe non es jocs, c'omes enpreigna, / mas c'om lo meta en foc e l'arda ab leigna; / ai Dieus, si ja veirai [… lacune] / aicel jorn / que l'empeisses dinz un forn

ArnDanE 15,35: Pero l'afans m'es deportz, ris e jois, / car en pensan sui de lieis lecs e glotz: / hai Dieus, si ja·n serai estiers gauzire!

AlbSistB 8,37: ai, Deus, qal merce seria / si·o fazia!

PistHB 8,31: Hai, Dieus! Cum es garitz / qi ama e es amatz / e jau e es jauzitz, / don si ren per pagatz

AimBelP 3,31: Mout mi tenc per pagatz d'un ser / qu'en fuj entre sons poderos, / ay Dieus, e com era ioios / qui·m laises dormir a lezer!

AnonSavjChansJ 583,13: Ai Dieus, quar fos auenturos / que camge pogues auenir / d'aquest anar per un uenir!

UcPenaC 3,34: Ai, Deus! Com es cregutz / Lo focz q'es tant ardenz! / Qe la noig en durmenz / Li sui denan vengutz, / E·l sieus bels cors es nutz, / Blancs e dreitz…

BonCalvoB 9,1: Ai, Dieus! S'a cor qe·m destreigna / l'amors tant c'a mort en veignha, / om sufrira qe·m sosteinha / tro que plazers mi reveingna.

GirRoussH 7915: … / Et ere de ta cort ris senescaus. / – Ai Deus!» co dis lo reis, «car fus itaus! / E vourie ke fus vis, sains e saus.

RolSarGouirLRol 625: Plagues ha Dieu, a la paterna gran, / qu'ieu vos tengues de lay foras el camp. / – Ay! Dieus, car tu lay fossas am mi, sira Rollan!

q. exprime la joie [admiration, enthousiasme, reconnaissance, satisfaction]

MarcGHP 31,5: L'iverns vai e·l temps s'aizina / e reverdejo·il boisso / e par la flors en la 'spina / don s'esjauzon l'auzelo; / Ai! / ja devenon d'amor gai

RaimbAurP 22,63: Ai! Co·m fail quan pes del dous ser / Lo sens e l'auzir e·l vezer! / Quan la candela·m fetz vezer / Vos baizan rizen, a! cal ser!

GirBornS 3,37: Ay! Francha res, cortesa de bon aire, / El mon no es enperis ne regnatz / Que contra vos no·m fos grans paubertatz, / E ab sol vos seria enperaire!

GirBornS 4,68: – Fai ton voler! Mout es de te sazida! / – Ai, cum plai fort si no·m met en oblida!

GuilhBergR2 28,23: Ai, dona, cuy jovens mante / e conoyssensa capdella, / on joy s'enclau e·s sagella! / Dona, vostr' amor mi rete

GaucFaidM 26,14: Ai! tan gen mi rete / la bella cui reblan, / qan del cor mi sove / qu'il m'emblet, sospiran, / qan alenet vas me / e ma bocha baisan

GaucFaidM 44,18: Ai! cum par franch' e de bon aire / cui l'au parlar e cui son gen cors ve!

BertrBornG 4,1: A! Lemozin [var. Ai Lemozis], francha terra cortesa, / Molt me sap bo qar tals honors vos creis, / Qe jois e prez e deportz e gaiesa, / Cortesia e solatz e dompneis / S'en ven a nos…

PVidAv 31,44: Quar qui vos ve ni au / Non pot esser dolens / Per negus marrimens. / Ai! domna, tan suau / M'apodera e·m vens / Vostra cara rizens

PistHB 1,1: Ai! tan sospir mi venon noit e dia / que me porton salutz et amistatz / e que·m prejen qez eu me torn viatz / vas ma domna qu'es li gensier que sia

TomPalF 2,33: Ai, rica gent e corteza, / vostra gaillardia / es honors del Proensals, on c'om an ni estia.

RefTretsB 199,14: Ricas Novas tenc per home cabal, / … / Be fai semblan qe·l mascarat son sieu! / Ai cun trasnuech' ab ploias et ab nieu!

GaucerSDidS2 33: Hai! qui volra cobrar sens e valors / Ane s'en lai ont es totz bes granatz, / Joys e ferms cors e tota lialtatz, / En Castelha, al valen rey N'Amfos

AnonChabIned 576,32: Pos li dous consire, / Que·m solon ausire, / Tenon mon cor gay, / Ay!

JoanCastMassóInedBarc 10,9: Ay! gentils cors azautz e gracios, / Guays e plazens e de be la paria, / Humils e clis vos ren la nuyt e·l dia / Grat e merce…

JoanCastMassóInedBarc 10,25: Ay! franca res, vostre pretz cabalos, / … / Me fay estar de vostr' amor tan claus / Que neys pesar no m'aus qu'ieu vos remir.

GirRoussH 8469: Anc a tau joi n'i fut mais om veüz, / Com est Folche, quan fun entr' els venguz. / «Ai, seigner cons, com t'es tant contenguz / En ca loige prisun dum es eissuz?»

GirRoussHo 7492: Anc a tal joi no fo mais om veutz / Cum fo F. quant fo entr' els vengutz. / «Ai senher coms, cum te iest si contegutz / En ta longua preiso don iest issutz?»

AigB 9: Maurins s'en passe e claime els confondus, / Ke cel sol es en sele remasus: / «Ai, reis Aigars, ves com es erobus: / Oi nep, oi fils o catent t'est cregus, / E non sai dont…

DaurelL 1998: Daus totas part los virat alegrar. / «Ai! senher Dieus, mol vos devem lauzar, / Que·ns aves fah nostre senhor cobrar!»

DaurelL 880: «Ay! mon pau senher, ta lueinh vos ay cercat! / Dieus cre que·us aga a bon port aribat.»

DaurelL 959: Ay! mieu bo filh, tan gentamen parlat!

FierB 2403: «Ay dieus» so dis Rollan, «bel rey de majestat, / vos mi laychatz far cauza de que sia parlat.»

FierB 2640: «Ay dieu» dis Floripar, «tu·n sias honoratz. / ar ay la re del monde que pus avia amat.

CroisAlbMa 188,97: Ai! la gentils Toloza, complida de bontat, / Cui Paratges merceia e Merces ab bon grat, / Cum avetz ab Dreitura Orgolh dezeretat!»

EsposK 649: Mot nos es uei gran gauh cregut. / Ay! bela donna creatura, / Dieus vos do gran bonaventura!

EsposK 655: Bela dona, per Dieu vejatz, / Novelas mas, se a vos platz. / Ay! senher Dieus, rey glorios, / Senher Dieus, grazitz ne siatz vos.

FlamG 4893: – Ai! bella dous' amiga mia, / … / D'amor ha dig ques es nafratz

FlamG 3810: Amors li fai tot son affaire, / Amors l'a fag tondre e raire, / Amors l'a fag mudar sos draps. / ! Amors, Amors! quant saps!

SMMad2R 56,20: Ar se leva en tera la regina plorant, / fay sa orasion, Dieu Jhesu Crist lauzant: / «Ay lial Magddalena, plena de gran amor, / fort es grans lo poder que as de ton Senhor.

PassS 170: Lo Lazer resusitet he dit a Jhesu. / Ay vers Dieus, filh de Maria, / Senher, tu sias lauzat

PassS 1874: Ay bels filhs car, be avet parlat: / Tot sia fayt a vostra volontat

LeysAmA 3:181,24: Una meteysha interjectios pot haver motas e diversas significatios, coma: hay, que pot significar gaug o dolor; gaug, coma: ay ta be m'es vengut

LeysAmG 2:428,17: E devetz saber que una meteyssha enterjectios pot haver motas e diversas significatios, coma hay que pot significar gaug o dolor. Gaug, coma hay ta be m'es avengut.

LeysAmG 2:428,19: Las interjectios que significo gaug son aquestas: oy plenissonans, hay, oge, oyme, ha, haha

RolSarGouirLRol 1051: per miech la plassa en vay esperonant: / «Ay, Bonmatin, con est bon e corrant: / non vos daria per aur ni per arjant

BlandCornH 998: Ai, de qui es tam bel caval?

MystRouergJT 3072: Ay! Dieus, tant gran gauch m'es avengut, / Quar Dieu m'a facha tala vertut

MystRouergJT 3236: Ay! senher, benesecte siatz! / Vertat es que vos etz resucitat.

r. a. Deus loc. exprimant la joie

FierB 3917: «Lay vey un cavayer que ve esperonan. / Ay dieus, e cum cavalgua son bon caval corran!

FierB 4221: Ay dieus, tan gran aver trobero aquel jorn, / aur et argen e seda e palis de color.

JaufreB 6367: «Ai Dieus!» dis lo rei, «Sant Sperit! / De Jaufren, co m'a ben servit / E de mon mal guerrier onrat!

PassS 2130: Ay Dieus! ta gran gauch m'e vengut, / Car Dieus m'a faita tal vertut, / Que a mi es aparegut / Cel que es del mon vera salut.

MystRouergJT 3072: Ay! Dieus, tant gran gauch m'es avengut, / Quar Dieu m'a facha tala vertut