[agusamen]

Retour 

n. m.

a. 'acuité [visuelle]'

ElucS 161,9: Garnidas so de pels per donar als uelhs velhans contra polvera et semlantz cauzas proteccio… et per que l'ayre scinden le mundifico algunament et la vista prenga serenitat et aguzament.

b. 'finesse [de l'esprit]'

SFrancA 11.1,1: empero el era illuminatz de las resplandors de las Escripturas per la doctrina de la eternal lutz, entant que las preondezas de elas ab meravelhos agusament d'entendement escrutava