agror

Retour 

n. f.

'acidité, saveur aigre'

GuerreNavS 1422: … e la mel e el çucre ab dolçor, / E daras n'ad aquels que an mala sabor. / E si per ren que y fasas no·n potz gitar l'agror, / Vuill que lor dones foc e glazis ab ardor; / Car tota mala erba que gete mal' holor, / Deu hom desradigar…

ElucHR 431,9: Calami naysh en India… et es de sabor de cassia ab pauca agror.