[agropar]

Retour 

v. tr. dir.

'nouer'

DonPrM 2630: agrobs – nodes