agrimonia

Retour 

n. f.

'aigremoine'

RecMédPrB 293: Pren agrimonia trissa e pausa·n sobre la festola, e sanara.

RecMédPrB 134: Ad osses del cap frag a sanar. Pren l'agrimonia [éd. la g.] trissa e e pausa·n desobre

RecMédPrB 131: Cola lo suc de l'agremonia [éd. la g.] vert e da l'en a beure.

RecMédAvN 11,2: De razis d'agrimonia: culhes la, e nnon d'aquel que trebalha, e totas ves ella mentaguda, e dizent en aquesta manieira: ‹Ho agrimonia, derazigue te› en lo nom d'aquel pacient nomnat per lo cieu nom

RecMédAvN 73: A provocar la mestrua. Recipe agrimonia, enulla campana, persicaria: das l'en a beure ho manjar, e tantost adus jllam mestruam.

RecPharmB 12: Unguentum Marciaton. Recipe… pinpinella, agrimonia, abcen, herba paralisi, herba Sancta Maria…

RecPharmB 44: Enguent. Aquest per plagas. Prenes ·j· manat de betonegua e ·j· manat de berbena e de perozella e de consolida minor e de agremonia e de pentafilon…

TrHerbM 38: Agrimonia es herba cauda e sicca al ·ij· gra. Val contra totas fistulas, e tignia, e rascha, e ulceratios, e clarifica la vista…

RecMédMontpB 125: E adonquas penres del suc de la plantage et suc del milfueill et suc de agrimonia… penres del plantage does manadas e de la agrimonia e del millfuill e de la pimpinella…

RecMédMontpB 24d: Als uels rog, tu pren d'agremonia e suc de ruda e clara d'uou, e mescla o e mulha de lana blancca que no sia lavada e met sus.

RecMédMontpB 76: Contra berugas, pren edra pisada e brega fort la beruga, o fuelhas de liri o d'agremonia am vinagre.

RecMédOcB 1: … origan, milfuel, de cascuna de las plantages, agremonia, salvia, penthafilon…

RecPrincCorrRecMéd 172,36: A sanar plaga prin l'avals e plantage e la gran consouda e la petita et agremonia e menturia, e mesclas o ensemps ab farina de forment, e fatz ne un emplastre et es mout bons.

RecAuchCorrRecMéd 224,11: A home que aga lo cap fendut o nafrat, prengua las fuelhas de l'agremonia am de mel mesclat, met ne sus la nafra e sanara lo tot sert.

RecPyrB 489: A bestia que no pot pissar… pren cacory l'ebolhy e de agremonia e fuelhas d'apit ho de tremol, e que sian cueytas am aygua de fon, e pueys dona li a beure…

RecChantCorrRecMéd 292,23: Item agremonia beguda ambe vin gasta l'esple.

RecChantCorrRecMéd 331,18: Item agremonia es de las melhors medecinas contra festola e nafra e floronx que y essan.