[agret]

Retour 

adj.

a. 'aigrelet, acidulé'

ChirRogC 581: De cera prin et de comin antremolut / E fai·n emplastre, que mout ha bona vertut; / … / E si ti vols ne ten un autre pus aigret / Per sanc a tolre de cel uyel et tener net: / Prin suc d'ensens et de berbena…

DiétS 4,273: En estieu contra la calor / es bona causa de frescor / … / milgranas o pomas aigretas / e cocombres e cogorletas

b. 'pénible, douloureux'

ChirRogC 542: E, quant veiras que si demostren li pelet, / Foras los tray si tot lur er un pauc aigret