[abnegamen]

Retour 

n. m.

'renoncement'

SFrancA 3.7,2: motas cauzas del regne de Dieu, e del menespretz del mon, e de l'abnegament de propia voluntat, e del castiament del cors…