agradar

Retour 

1. v. tr. indir.

a. a. a 'plaire à, convenir à'

GarBrunB 324: ni·l respondez irada / se sos diz no·s agrada

GarBrunB 349: Moltas vez ai parlat / que volgra aver laissat / en res que m'agradera

MarcGHP 28,11: mas ieu ai pres tal uzatge / totz jorns chant, qu'ara m'agrada

PAlvF 12,8: Contr' aisso m'agrada·l parers / d'amor lonhdana e de vezis

PAlvM 138,3: Mout m'agradera sos esdutz

BernVentA 17,54: ela sap letras et enten, / et agrada·m qu'eu escria / los motz, e s'a leis plazia, / legis los al meu sauvamen

BernVentA 30,55: Totz tems vos ai dezirada, / que res autra no m'agrada, / autr' amor no volh nien!

RaimbAurP 2,2: En aital rimeta prima / M'agradon lieu mot e prim / Bastit ses regl' e ses linha

RaimbAurP 20,48: Qu'aissi lor for' envers e maus / Si mais m'agrades lor ostaus.

GuilhSDidS 8,4: Mas er m'agr' ops bos vers o tals chanssos / C'azautes [var. C'agrades] lieis cui faz lig' homenatge

GuilhSDidS2 9: E son marit li respos si com l'agrada

BernMartiB 3,8: sotz la flor m'agrada / dous' amor [éd. amors] privada

GirBornS 17,38: Dieus! Qe m'er' anatz regaran, / Si ia vira qe m'agrades!

GirBornS 42,20: Ben m'agrada bella foudatz, / Loingnad' e retenguda / Si com temps e luecs muda

GirBornS 19,15: … / Pos lieis non agrada ni·l platz / Qu'eu m'en deport ni·m n'asolatz

GirBornS 18,61: C'anc no·m parec que ben ames / Acel cui Iois no agrades, / C'anc senz ne poders que Ioi bais / No m'agradet ni no m'atrais / Cobeytatz n'irada ricors

GirBornS 27,3: Can creis la fresca fueil' els rams / E l'ombra s'espeiss' el defes, / M'agrada l'aur' e·l temps e·l mes

GirBornS 38,8: Mas oian no·m plac sa flors, / Ni frutz de ra no m'agrada.

FolqMarsSq 17,24: E doncs per que·m vuoill de plus enantir, / car sos bels ris ab sa gaia semblanssa / mi pais mos huoills, tant m'agrada·l vezers?

FolqMarsSq 23,9: cella·m plasz mais qe chancos, / … / Be m'agrada e m'abellis

BertrBornG 20,14: … / Dizont cill de Colombier / Q'en prenda dreich, si m'agrada

BertrBornG 20,53: Digas mi a Mon Rainier / Qe sa proesa m'agrada.

GuirSalS 21,28: Quez ieu l'am tant leialmen, so·l cove, / Qe null' autra del mon tant no m'agrada

AlbMal/RaimbVaqHarveyPPart 1:70,1: Ara·m digatz, Rambaut, si vos agrada, / si·us es aissi, cum eu auch dire, pres

GuirRosF 5,44: Senher Dalfi, tant es vostres fagz bos, / que tot quan faitz platz et agrad' als [éd. agrada·ls] pros.

PVidAv 1,1: Be m'agrada la covinens sazos / Et agrada·m lo cortes temps d'estiu / Et agrado·m l'auzel, quan canton piu, / Et agrado·m floretas per boissos / Et agrada·m tot so qu'als adregz platz / Et agrada·m mil tans lo bels solatz

RaimbVaqL 22,1: No m'agrad' iverns ni pascors

RaimMirT 11,1–2: Be m'agrada·l bels tems d'estiu / E dels ausels m'agrada·l chanz

RaimMirT 11,3: E·l fueilla m'agrad' e·l verians / E·ill prat vert mi son agradiu; / E vos, domna, m'agradatz mil aitans, / Et agrada·m qan fas vostres comans: / Mas vos non platz que re·m deingnes grazir, / Mas agrada·us car me muor de desir

RaimMirT 37,30: E platz li solatz e jais, / E no·ill agrad' om savais

PRaimC 11,2: Pus vey parer la flor el glay / E dels auzels m'agrada·l chans, / De far chanso m'es pres talans

PeirolA 17,2: Eu non lausarai ja mon chan; / mas si·us agrada ni bons es, / …

PeirolA 24,25: Be m'agrad' e m'abelhis / de dos amicx, quan s'eschai / que s'amon de cor verai

PeirolA 13,44: … c'a vos mi ren, / que res aitan no m'agrada ni·m platz

LombRiegerTr 8,23: e grans merces, seigner, car vos agrada / c'ab tals doas domnas m'aves nomnada

H/RofinHarveyPPart 2:832,37: … / ni·ll deu res per dreg agradar / s'a leis non es agradiva

CadZ 2,34: Tant m'agrat de [var. m'agrada] vostr' estatge, / Don', e tan mi son plazen / Tuit vostre captenemen, / …

GuilhPCazM 4,5: A l'avinen mazan / que fan entr' els l'auzelh, / … / m'agrada e·m platz qu'ieu chan

GuilhPCazM 7,29: Pros es quan l'agrada / ves cuy li play

GuilhTorN 3,23: e de Sarzan i ven n'Aiglina la lauzada, / e cellas de Plozacs, cui jois e prez agrada, / venon a esperon…

GuigCab/JoriHarveyPPart 2:502,58: … vostridonz, qe s'es ab vos colgada / gent enrazonada / e·us diz razon privada: / ‹Segners, qe·us agrada?›

LanfCigLuqGatB 5,41: Ja m'agradan, en Sordel, las tenzos / dels grans seignors…

LanfCigB 2,1: N'Anric, no m'agrada ni·m platz / So q'eu aug de vos, ni m'es gen

LanfCigB 26,9: Anz m'agrada mais e·m plaz / Q'eu chan, pos forçatz non sui, / Per ioi de me ni d'autrui

LanfCigB 30,16: Aitals merces m'agrada, / Quar es secors / Dels peccadors

MontC 2,22: Sapchatz, Midons, que tot aizo m'agrada, / sol que seam ensems a l'endeman

AnonFrankIned 5,4: … / se mes chantair et mes dis vos agraide.

AnonDeBarthStorIt 156,46: Be m'agrada quar ten segur lo sieu

AnonSuchDenkm 320,5: e m'agrada bel' osta qui cundeia, / e bels mantils e pan blanc per usage, / e m'agrada carn de bou e perdis, / e gras capons et ocas m'abellis

AnonRiegerTr 38,37: digas li que mout m'agrada / quan membre del son / qu'el mi ditz quan m'ac baizada

AnonMarshFragm 2,13: Luna, si tot mi membra d'autr' amor, / Tan m'agradatz qe, si·os plai ma entendenza, / Nuills jois ses vos no l'auria sabor.

AnonKolsenDicht3 4,16: Qu'al solasier ni al jai / Non agrad' om [éd. agradon] trop verai

AnonOrozLírRel 54,6: car humils et engres / deu vostre pres / lauzar tant com podrie: / s'agrad' a vous et De, mes non voldrie

GuiGlotStengelLaur 278b,28: E se·r merchat no·us agrada be / Tal chom aurai de uos, aurez de me

Oste/Guilh3HarveyPPart 3:950,9: Hostes, totz hom pros m'agrada, / mas mais val e·m plai / valors que de si estrai / que cill q'amors ha donada

Vaq/CatHarveyPPart 3:1272,22: Mas respondetz m'en chantan / de qal mais vos agrada / sa colors d'aqestas doas serors

Vaq/CatHarveyPPart 3:1272,33: De Na Guilielma m'agrada / sa honors, Catalan, e sa valors

PersDorBertTrIt 31,31: Trompas, tanbor e sonaill, / Cant hom saill / Als castels pres del murail, / M'agradon

BernRovB 4,7: Aital guerra m'agrada mas que patz, / Non tals treguas ont om si' enganatz.

BonCalvoB 15,44: Car no·ill plai genz vils ni·l fai ubrir porta, / ni l'agradon [éd. l'agrad' om] savais, ni de sen blos, / ni rics cobes…

BertZorziL 17,45: E del mais fos cum a lieis agrades

RaimGaucR 3,2: Un sirventes, si pogues, volgra far / quez agrades e plagues a la gen

CervCl 3,30: La dompna dels Cartz honrada, / Sobrepretz, e·l rossynols / De may, e l'Enfan[s] m'agrada.

CervR 11,56: Na toza, joys no·m agrada / ne jazers de femna irada.

CervR 107,26: e val mais que dreitura / quan lialtatz l'agrada, / e conquier vid' onrada

GuirRiqPadenPast 134,21: «Toza, mot m'agrada / quar vos ai trobada, / si·us puesc azautar».

GuirRiqPadenPast 136,70: «Toz', ans etz membrada.» / «Senher, so m'agrada

GuirRiqLo 23,19: E crey qu'a Dieu non agrada / quar amors no·ns es aizida

GuirRiqM 19,18: Que·l captenh me pliva, / Qu'als valens agrada

BernTMonRickettsContr 16,1: Be m'agrada·l temps de pascor, / … / et agrada·m lo belh [éd. belhs] dous temps de may, / et agrada·m l'iverns, quan la neus chay.

JoanEstV 2,46: … no / m'agrada, / l'estrada / seguetz, anatz, faitz vostre pro».

PRelP 164: Se re vei que m'agrat, / ei mala volontat, / e d'aiso si·m repen.

GirRoussH 8940: Reis, non fait bon parlar a tei irat, / Car tu non as ton cor en poestat, / Qu'i te menbre de rien que Deu agrat.

GirRoussHo 7934: «Reis, no fai bon parlar ab te irat, / Quar non as jes ton cor en poestat, / Quar no·t membra de re que a dieu agrat.

CroisAlbMa 204,1: Us non s'en espavanta, ans lor agrada e·ls platz / Que fassan las garidas per defendre·ls fossatz.

CroisAlbMa 162,67: Car dedins, en la vila, es bes e plenetatz / De totas las viandas que·ls agrada ni·ls platz

JaufreB 7533: E s'aquell' amor non l'agrada, / Non l'escout mas una vegada

JaufreB 10320: … si neguna ren l'agrada / De sa terra, ni ren en quer, / Que sol mande un escuder

VertCardR 1806: Daude de Pradas mi tramet / per esser vostre, si·os agrada.

DonPrM 804: agradar – placere

RazoBertrBornBertrBornC 788,12: puois, qant la soa terra era arsa et abrasada, e puois li disian q'el ge degues prendre venjansa, se a lui agrades

RazoDalfAlvVidasBS 289,2: Mauret, al Dalfin agrada / Que·m digan qu'eu son malvatz

FlamG 4978: Aras ai trobat, si m'agrada, / qui de sa preiso·m gitara, / que ja garda pron no i tenra.

FlamG 6364: Anem donc, pos tan vos agrada.

BrevAmR2 562: … / quar desus la·us hai tocada / e·l repetirs no m'agrada

BarlH 43,29: e·l rey lo fes venir davant si, e demandet li cal cauza li agradava mays ni amava mays de tot aco que avia vist

LibScintW 43D,7: Fols parlamens non coven pas a crestia, ans li cove que aja sabias paraulas que agradunt a cels que las auzirant.

LibScintW 84B,8: E Deus di: Si non pessas aisso ab te mezeus que eu t'ai donat so que tu as, no m'agradaras pas.

BlandCornH 247: E intren s'en per una prada / D'erba frecha, che lur agrada.

ÉvNic3T 114b,3: E cant Pilat vic la gonela, agradet li fort.

LegAurT 439,10: Dieu mieu, Jesu Christ veray, se te agrada, geta me tost d'aquest mon.

MystRouergJT 113: Quar ieu iey vist al firmamen / Una estela mot lusen / … / He per so que ela me ha ben agradat, / …

MacPrGL 114,1804: Agradare soles omnibus ipsa viris

1375Pans3 sans contexte

ArchBPyrLespyR 1:19b: A maeste Ramon no agrade lo penhs

b. abs. 'plaire, être agréable'

PAlvF 10,9: De ben no fai az escarnir, / qui l'au, ans deu agradar mout

UcBrunG 5,10: Car si fos bon so que sol esser gen / ni agrades so que fon benestan, / eu cre que·l temps valgra enquer atretan / cum anc se fetz…

GlossIt2M 10: Agradar: piacere; onde agradiva et agradil

c. agrada a alc. [+ inf.] impers. 'il plaît à qn de'

PAlvF 10,1: Cui bon vers agrada auzir [mss. agrad' auzir] / de mi cosselh be qu'el escout / aquest qu'ara comens a dir

PAlvF 15,17: Qu'el segl' ai fag mon plazer, / tan qu'en suy de trop peccaire, / et ar agrada·m n'estraire

PAlvF 15,60: … / tan m'agrad' era tener [éd. er a tener] / lai on vol sanhs Esperitz

RaimbAurP 20,35: Mas ieu·m tenrai d'autras colors / Per so quar no·m agrad' amar

AnonSuchDenkm 320,7: et agrada·m [ms. agradan], can ven a la partida, / non far raxon, et es ben far complida

AnonSuchDenkm 320,1: Molt m'agrada trobar d'invern ostage, / e bon foc clar e·l vin fort e douz seia

d. agrada a alc. de [+ inf.] impers. 'il plaît à qn de'

PAlvF 10,1: Cui bon vers agrada auzir [var. agrada d'auzir] / de mi cosselh be qu'el escout / aquest qu'ara comens a dir

e. agrada a alc. a [+ inf.] impers. 'il plaît à qn de'

PAlvF 10,1: Cui bon vers agrada auzir [var. agrada a auzir] / de mi cosselh be qu'el escout / aquest qu'ara comens a dir

PAlvF 15,60: … / tan m'agrad' era tener [var. m'agrada a t.] / lai on vol sanhs Esperitz

2. v. tr. dir.

a. 'trouver à son gré, apprécier'

RaimbAurP 23,100: Er agradaz s'e·us am e·us voill

LanfCigB 24,3: E mon fin cor regna tan fin' amors, / Qu'eu chantarai, si tot s'espan freidura, / C'om no i [à compter comme 2 syllabes] deu agradar autras flors / Ni chanz d'ausels ni foilla ni verdura, / Mais ioi d'amor…

AnonKolsenAnon 20,4: Tota valor e tot qan hom gracis, / … / e qan apres agrad' e abelis, / … / Avez aissi, bona dona…

AnonKolsenSirv 28,2: Qui non ama, non cuz' esser amatz / Ni agrada re [éd. corr. l'a. res] qe faicha li sia.

b. 'accepter de prendre'

1389 BordeauxArchGir 1:87,24: … per quinse liuras de la moneda corsabla a Bordeu, las quas… dissoren et reconoguoren que aven agrada[da]s, presas, et recebudas deudit Arn. Fauquey

3. v.

faire a. [alc. ren] a 'faire paraître agréable à'

AimPegSC 8,34: Adoncas pren veray' amors nasquensa / D'aisso que l'huelh fan al cor agradar

4. v. pr.

a. 'se plaire, se réjouir'

GirBornS 49,41: … Qar tot eissamen / Sai m'agrat

CadZ 6,12: Volria domnas vezer, / Soven donar mon aver, / Seguir guerras e torneis, / Agradar mi a dompneis

PBremRNovB 17,1: Tant fort m'agrat del [var. m'agrat el] termini novel / per lo dolz joi en que Amors m'a mes

BertZorziBertTrIt 68,72: … tan fon Karles enics, / Qu'el s'agradet que visques Don Henrics

CervR 11,65: pero vuyll n'auzir jutyamen / de l'Enfan, on pretz s'agrada

b. s'a. de [+ n.] 'prendre plaisir à, aimer'

GarBrunB 408: de nulla causa irada / gaieça non s'agrada

CercT 4,7: Mas tan s'es de mi loignada / Q'ieu non la puesc aconseguir, / Ni de mos digz no s'agrada

GirBornS 17,49: Per q'ieu, qe no m'agrat d'enian, / Non volgra c'autre m'ensegnes / So qe mon ioi mi destorbes

GaucFaidM 15,12: … / no vei domna que·m destrenha, / ni don m'agrade ni·m fenha

PVidAv 6,55: Per que·s n'agrado·l plus cortes / E·n dizon laus ab honratz bes

UcBrunG 2,48: … / si que virar no·m puosc ges / tant m'agrat de son estatge

RaimMirT 3,2: Puois de mon chantar disetz / Que·us agradas a sobrier, / Un nou son gai e legier / Aujatz…

PeirolFolqMarsSq 16,11: que·l cor e·il huel me mostron que·il me renda / tant m'agradi de sas bellas faissos

CadZ 2,34: Tant m'agrat de vostr' estatge, / Don', e tan mi son plazen / Tuit vostre captenemen, / …

RaimVidC 440: Joglar, per bonas las novelas / e per avinens e per belas / tenc, e tu que las m'as contadas, / e far t'ai donar tals soldadas / que conoisiras per vertat / que de las novelas m'agrat.

PBremRNovB 17,1: Tant fort m'agrat del termini novel / per lo dolz joi en que Amors m'a mes, / que tot qant fatz ni dic m'es bon e bel

DPradS 4,25: Si s'agrades de mon servir, / de tot mon sen la servira

Alberj/GaudHarveyPPart 1:62,19: Gaudi, de donzella m'agrat / mais qe de donn'…

PColsAppelInedPar 230,28: Ben es plazens; quon plus vey, plus m'agrat / del sieu gent cors e plus vas lieys ador

BernTMonRickettsContr 16,6: … mout s'alegra per s'amia; / et yeu agrade·m de la mia

JaufreB 8178: … / Ab c'un pauc aja sojornat / En est castel, dun mut m'agrat

JaufreB 8254: Dis Melian: «Ben es onrada, / Brunesens, car de vos s'agrada / Cel que a tut lo pretz del mun.

JaufreB 8321: Mais Brunesent s'en fein irada, / Cais que del marit non s'agrat

RazoGuilhSDidVidasBS 277,2: e la dona se agradava mot de luy. Tan s'agradava En G. de lyeis qu'el n'estava de vezer la marqueza.

VidaGuilhCabVidasBS 539,12: Et intret s'en el castel e fes lo cor raustir, per so car la dona s'agradava fort de cor de salvayzina

LibDivAmR 137: … alcus no s'agradan mas de Lia

BarlH 43,37: Aquellas foron gent vistidas, per so que·l filh del rey s'en agrades.

c. s'a. de [+ inf.] 'se plaire à'

RaimbAurP 20,35: Mas ieu·m tenrai d'autras colors / Per so quar no·m agrad' amar [var. no·m agrat d'a.]

RaimbAurP 27,42: Vejatz, dompna, cum Dieus acor / Dompna que d'amar s'agrada.

d. s'a. [+ inf.] 'se plaire à'

PAlvF 15,17: Qu'el segl' ai fag mon plazer, / tan qu'en suy de trop peccaire, / et ar agrada·m n'estraire [var. ara·m n'agrat e.]

PAlvF 15,60: … / tan m'agrad' era tener [var. tant m'agrat ora t.] / lai on vol sanhs Esperitz

5. n. m.

'(fait d'éprouver du) plaisir'

BernVentA 15,29: En agradar et en voler / es l'amors de dos fis amans.