agradan

Retour 

1. adj.

a. 'agréable, charmant, noble, courtois'

PonsGardaPCardV 98,59: e sobre totz yssaussa son pretz gen / e sa valor e sa gaya paria, / et agradans es en tot luec on sia

SordB 4,7: … farai hueymais mon chan / leu a chantar e d'auzir agradan, / clar d'entendre e prim, qui prim lo tria

AnonAlba5GouirAlba 3,21: La dompna es agradans e plazens, / per sa beutat la gardon mantas gens

BertrCarbR 3,17: Dona valens, humils et agradans, / a vos mi do…

JPons/GuirRiqHarveyPPart 2:858,14: Entre·ls Catalas mais renha / domneis ab faitz agradans; / c'usquecx ab joy si adressa, / fazen totz faitz benestans.

CervR 79,15: En loc de blat e de vi just razos, / … / e per bacos leus sonetz agradans

GuirRiqM 5,22: Ez am la ses totz enjans, / Mas sa beutatz agradans / E sa valors m'o tollon veramens

GuilhOlSchultzStud 21,5: Que cant li huelh vezon cauz' agradan, / sempre al cor o prezento denan

GuilhOlSchultzStud 277,6: … / qu'en son fatz sie gualians / e qu'el ditz sie agradans

b. a. a 'agréable à, qui plaît à'

GuilhMontR 13,1: Qui vol esser agradans e plazens / a totz vuelha dir e far sa honors / a cadaun…

RaimGaucR 6,39: passem tost lai on Elh fon per nos pres, / cominalmens trastotz, ab bos talans, / et enaissi serem li agradans

GuirRiqM 25,38: Quar no viu ben en amor / Hom, si non es agradans / A la maire, qu'es pregans / So filh, nostre redemptor

BrevAmR3 12221: quar agradans fo e plazens / a Dieu, als angels, a las gens; / a Dieu plac per humilitat, / als angels per verginitat

ÉvEnf2R 1,12: El font humils et font plazens / Et agradans a totas gens

2. n. m.

'personne agréable'

AimPegSC 48,27: … Que·ls privatz e·ls estrans / Sabia tener amics et agradans.

SordB 11,70: … tant es poiatz / sos pretz honratz, / grazitz pels agradans