[agradablemen]

Retour 

adv.

a. 'd'une manière agréable'

HistSainte2Rn 3:504b: Comenset li agradablament de mostrar

b. 'de bon gré'

SFrancA 9.4,7: Car ia sia aysso que la carn de lu innocent, que agradablament se sosmetia a l'esperit, no agues obs de negun flagel per sas offensas…

1260 BagnèresTGascL 30,12: … que madaune na Cumdoor, ab bon sen e ab bone memorie, agradablemenz [… lacune?] en B.  d'Arrerie, e ab autrey d'en Bernart, soo filh… de e autreja…

1265 DoatRn 3:504b: Agradablament, per nostra propria voluntat

ContrSBéarnG 1: Notum sit… que maeste Johan d'En Beniaa… en las formes e conditions dejus escriutes agradablomens s'abienco ab maeste P. Norman… de far lo baralh…

c. 'avec reconnaissance'

SFrancA 2.4,6: E fo li aportat un mantel paubre e vil d'alcu laorador que servia l'avesque, lo qual receben agradablament, va ne formar…

SFrancA 8.7,3: una pecora fo aportada al baro de Dieu, la qual, per amor de la innocentia e de la simplicitat que la natura de la ovelha mostra, agradablament receup