aglanier

Retour 

n. m.

'chêne'

LeysAmG 3:90,18: … que… diversas dictios signifiquesso una meteyssa cauza coma pestres, preveyres, capelas; casses, garricz, corals, royres, aglaniers et en ayssi dels autres sinonimatz