agensar

Retour 

1. v. tr. dir.

a. 'embellir, rendre plus agréable'

GirBornS 31,58: … qu'ostes vilas / Auras, si sajns Iolias / L'ostal no t'agenza

GirBornS 50,76: E Dieus aienz / Ogan nostre captal / E·l nos enanz / Tan que Sarracin fer / Sofran perdas…

BertrBornG 3,36: Que la nuoig fai parer dia / La gola, e qui·n vezia / Plus en jos, / Totz lo mons en gensaria [var. Tut le mon m'agenseria]

GuirRosF 3,34: Don' ayssi cum selh qu'es conquis / e cuy vostr' amors agensa / vostre belh cors blanc e lis, / per merce, merces vos prenda / de me…

BlacGuilhMontR 11,6: E qar clardatz de jor tol resplandenza / a la luna, o negra noitz l'agenza [éd. la genza], / …

LeysAmA 2:38,7: Pero alcunas vetz se pot agensar aytals hyatz d'abitut am son cazual.

LeysAmA 2:40,23: Per agensar la maniera de parlar, so es per esquivar hyat, deu hom pauzar z o d aprop a prepositio seguen vocal

LeysAmG 3:376,10: E l'alongamens cant es bos e apropriatz a la cauza de que hom parla, agensa lo dictat et es sostengutz per una figura apelada Peryfrazis

LeysAmG 1:28,13: [en parlant du hiatus] … de l'abitut am son cazual en lo nominatiu plural, can la votz es del masculi gendre, si don per sinalimpha no eran agensat aytal mot

RegInqD 251d: … quando dixerint missam suam in qua nichil est veritatis nisi Evvangelium et Pater Noster, set omnia alia erant multi cantus que romana Ecclesia fecit ad agensandum

b. 'parer, ennoblir [en parlant d'une vertu]'

GuirLucR 1,7: perque vei que pretz l'agenssa / qui ben fenis ni comenssa, / mas qui·s recre ni s'estrai / si mezeis dechai

GausbPuicS 12,7: Pero conoissenza / E jois e prez vos agenza / E tuit benestar

GausbPuicS 14,57: Pros vescomtessa plazens / D'Albusson, tant vos agensa / Pretz que·us taing grazimens / Part las autras e lauzors

GuilhTorN 5,81: … anz faz dir / gran ben sens mentir / de vos, e·us agenza / trastota valenza

ArnCatB 2,9: E puois totz bos pretz l'agenssa, / amor prec d'aitan la·m venssa / q'ieu l'aus dire ses temenssa / mon cor…

PMilB 8,15: … / s'Amors s'atrai vas lui, al mieu albire, / lo rent cortes, larc e pro, e s'adona / vas los valenz, e val miels sa coindanza / ben mil aitan, e de totz bes l'agenza

2. v. tr. indir.

a. a. a 'plaire à, convenir à'

PAlvF 17,30: E s'oms es lo mon seguens, / vir se on mais l'agensa

BerPalB 3a,10: E pus vey que no l'agensa / qu'ieu n'aya ren mas l'afan, / ia no·m planh' om del enian / s'ieu per negun falhimen / trac d'autruy tort penedensa

GuilhSDidS 2,43: Trastot m'es bel on ill es e·m resplan: / Bosc mi semblan, e prat, vergier, rausel, / E m'agenssa[n] a chascun jorn de l'an / Cum fai la rosa qand nais de novel

GirBornS 1,17: … si noca l'agenza / C'om que·l platz / Sia cassatz

PonsGardaF 1,5: c'ades dei voler de mon chan / sia volgutz et auzitz en Proensa, / que ben conosc c'a las donas agensa

ArnMarJ 21,26: sufretz qu'ie·us am, e, si tot no·us agensa, / non puosc esser de mon cor poderos / que mais no·us am que me ni ren qu'anc fos

ArnMarJ 21,39: En Aragon al rei cui jois agensa, / tramet mon chan…

GaucFaidM 19,104: … / ce·l prets clars / de vos m'es cars, / e·l gerejars / de Santongier m'agensa

GaucFaidM 12,57: Linhaure, puois vos no·m vitz / ai estat en gran temenssa – / er m'agenssa / per N'Agot don sui aizitz.

GaucFaidM 32,22: c'ades on plus la vei e plus m'agenssa

GaucFaidM 19,48: per qe·l lausars / de leis, e·l pretz, m'agenssa

GaucFaidM 42,3: Lo gens cors honratz, / complitz de grans beutatz, / de lieis que plus m'agenssa / e qe mais mi platz, / …

FolqMarsSq 12,22: anz m'estarai planamen / ses vos, pois tant vos agenssa, / …

FolqMarsSq 12,49: N'Aziman, al vostre sen, / e d'En Totztemps eissamen, / mi teing d'Amor, que parvenssa / ne fatz mas pauc vos agenssa.

GuirRosF 3,38: q'autra el mon no m'agensa / ni nulh' autra no conquis

GuirRosF 4,24: tot enaissi abelhis et agensa / a fin' amor, que·m vol a tort aucir, / que nueg e iorn mi nafron siey cossir

PVidAv 11,13: … donas de Carcasses, / Don m'abellis e m'agensa / Lor faitz e lor captenensa

PVidAv 20,3: Tot quant es de lai m'agensa

RaimbVaqL 1,1: El so que pus m'agensa / de Mon Rabey, / vos diray…

GuilhCabC 5,46: Tot jorn m'agenssa / ·l desirs e m'abellis / la chaptenenssa / de vos cui sui aclis.

ElFonsR 2,6: E si a totas gens / Mon chantar non agensa, / Sivals entre·ls valens, / Aura mos chans valensa

PRaimC 1,25: Tan m'agenza / Sa parvenza / Qe d'als no consire

PRaimC 9,22: La fina vera valors / Plus d'autra valensa, / E·l pretz, e·l fresca colors / Me platz e m'agensa.

Faure/FalcHarveyPPart 1:336,22: … e si·l joc vos agensa / metetz y may…

UcBacA 40: Qu'autra del mon no·m platz ni no m'agensa

AimPegSC 8,24: Mas so qu'als huelhs platz ez al cor agensa / Vol fin' amors que no·i pot contrastar.

ElBarjS 7,40: conoscatz quo·us am finamen / … / ni com vostr' onors m'agensa

ElBarjS 7,44: … / a cuy no platz enjans ni mals / ni cobeytatz no l'agensa

ElCairL 8,36: … «Sias confes / ab digz plazens.» «Aquest conseills m'agenssa

Bern5/BlacatzHarveyPPart 1:134,1: Segner Blacaz, ben mi platz e m'ajenz[a] / que·m respondatz d'aizo qu'eu vos voil dir

PonsOrtT 2,8: e suy d'aital chaptenensa / que no velh ni puesc durmir, / ni·m platz viure ni morir, / ni mals ni bes no m'agensa

PonsOrtT 2,44: ni·m sai de ren enardir / mas d'aisso qu'a lieys agensa

ComteRod/UcSCircHarveyPPart 2:430,38: que ben par que mos bens l'agenssa, / pos non vol q'ieu vir m'entendenssa

AlbSist/MongeHarveyPPart 1:100,10: qual valon mais ni don mueu mais de bes: / sill cui donars e bels manjars agensa

ElBarj/RefTretsHarveyPPart 1:278,36: E vos, N'Elias, anas per Proenza / qeren vostr' ops e de mi non penses, / car ieu ai pres tot zo qe plus m'agenza.

GuilhTorN 8,48: que sa chaptenensa / e sos bels cors gais m'agensa / tant c'ades plus la desir, / on plus sovent la remir

GuilhTorN 3,36: aquestas, qu'eu ai dit, totas ses retenenza / venon las tervas far, qu'enaissi lor agenza

GuilhTorN 14,9: … / don ja no·is partra mais, tant li platz e l'agenssa

GuilhTor/ImbGuilhTorB 12,14: Guillem, ben sai, segon ma conoissenssa, / d'estas razos, qe·m partetz en chantan, / triar lo mieils, segon lo mieu semblan, / e dirai vos cal vuoill plus ni m'agenssa

ArnCatB 3,21: Un iorn ensems el mes de mai / volgra q'estessan li gelos / e·l drut ab lur muilhers rescos / lai on cascuns poges conplir / so qe mais vol, de leis qi plus ll'agensa

ArnCatB 2,8: car apres / ai que res, si bon non es, / no·ill platz ne l'agenssa

PGuilhLusBertTrIt 22,15: Mas pos a Deu non agenza / Q'eu posca far gran valenza, / Gardar me dei de faillenza / Almeinz…

PGuilhLusBertTrIt 22,46: Na Ioana d'Est agenza / A toz los pros, ses faillenza

RaimCastG 2,5: e nulha vetz no·m recre / de far so que l'agensa

FalqRom/BlacatzFalqRomAG 10,9: q'eu volrai retraire / zo qe·us n'er vejaire, / se·l viage vos agenza / o si·os platz la remanenza

GuilhFigL 6,30: E qui morra per dieu lo creator, / Viura totz temps jauzens en paradis; / Quar aitals mortz es vida ses turmen / E verais frugz de Crist, a cui agensa

GuilhFigL 2,1: D'un sirventes far en est son que m'agenssa / No·m vuolh plus tarzar ni far longa bistenssa

GormRiegerTr 46,2: Greu m'es a durar, quar aug tal descrezensa / dir ni semenar, e no·m platz ni m'agensa

AimBelP 10,15: e pos tant m'agença / … / que de lai tro en Castella / non trop neguna tam bella

AimBelP 14,26: Sa covinens colors / … / e l'onrada valors / m'estan en sovinensa, / per c'a toz jors m'agensa

PBremRNovB 16,1: Lo bels terminis m'agenssa / et ai joi qec dia

BlacGuilhMontR 11,18: Amics Guillem, qan luna ha pres creissenza / ez ill merma, per qe·l laus no m'agenza. / Luna non es cil cui appellatz vos, / pos ses mermar creis sos prez cabalos.

BlacK 2,25: … / D'obedir tot vostre coman, / Si que·m sol, tan ai credenza / Que zo, que·m plai, vos agenza

Esq/JoriHarveyPPart 1:324,22: c'assatz val mais c'om sos mals crezedors / pac mentr' om pot complir adrechamens / … / lay on l'a obs ni lay on mielhs l'agensa

RainPons/JPonsHarveyPPart 3:1120,27: e per ren als fin' amors no m'agensa, / mas per leis voill honor enavantir

SordB 1,5: pus mi fai precx, ni l'agensa / qu'ieu chant e·m lais de dolor, / silh qu'es domna de plazensa, / chantarai…

SordB 43,1114: e zo, per qu'om la presa et ama / plus ni l'agenza, es bona fama

GuilhMontR 2,13: … qe jois er donatz cui ill agensa, / e qe jauzen seran de gran jauzensa / ella e cill qe volra far joios

GuilhMontR 5,10: Ges dels valens no m'agensa / quan n'aug als malvatz mal dir

GuilhMontR 10,2: … per malvastat qu'er veya / dels ricx cuy valors non agensa, / …

Lant/Raim2HarveyPPart 3:914,29: … / com Tantalus qe zo que plus l'agenza / ve e no·n a aiuda ni valenza

LanfCigB 7,24: Mas me non cal de lur mantenemen, / Qu'eu non quier mais, pos a midonz agenza.

LanfCigB 17,36: Lantelm, eu·s am, per q'eu no voill / Qe foudatz vos venza, / Q'anatz ab bonas gens en broill / Si chans lor agenza

AlYs/CarRiegerTr 1,6: penrai marit a vostra conoissença, / o 'starai mi pulcella? E si m'agença, / que far filhons non cuit que sia bos

AnonBlacatzS 11,6: Qu'ieu lai [venrai], so t'afi, / Que fort me platz e m'agensa / Tostems l'anar de Proensa

AnonDansa3BartschKChr 270,13: tot quan vei m'es desplazencha, / e tormenz qu'ieu n'ai m'agencha / per leis qu'ieu am mai

TrobVilAppelInedPar 308,10: ez er granz merces / si·l ven meschasenza, / qar prez no·ll agensa

GuirEspH 1,5: Pus era suy ab senhor / Qu'es de plazen captenensa / … / E ioys e chantars l'agensa, / Chantarai…

GuirEspH 10,2: Sa gaia semblansa / De Na Saisa m'agensa

PCastB 45: Qe vendut an lur raubas e·ls saumers / E lur meteis, per talan de diners; / Per qe·l tornar [éd. tornars] non crei qe lur agenza

PaulMarsR 8,2: Ab marrimen et ab mala sabensa / vuelh er chantar, sitot chans no m'agensa

PaulMarsR 9,17: Vostre cors m'agensa / tant, quar ades gensa, / que mos cors en mor

RaimGaucR 2,42: Jhezu Crist, vostra bevolensa / me datz, si·us platz, que tant m'agensa / que tot quant es als teni a nïen.

CervR 27,7: Pero si·us agença / ma mortz, morray

CervR 59,45: La domn' als Cartz m'agença

GuirRiqPadenPast 136,35: Toza, tant m'agensa / vostr' amors e·m tensa, / qu'ops m'es qu'ades l'aya.

GuirRiqPadenPast 139,90: Senher, ges no m'agensa / qu'ie·us diga ren per tensa, / ni·us fassa malestar.

GuirRiq/FalconHarveyPPart 2:754,10: Cauzetz ses falhensa / cal plus vos agensa.

GuirRiqLo 24,22: Donc quascus gar quant y fa per amor / de Dieu el mun, e quon salvars l'agensa, / e quo·l tanh noms de Crist…

GuirRiqM 16,44: … doncx vers / Es, que·l secors, que m'agensa, / N'ay, don no·l tanh penedensa

GuirRiqP 54,44: … / Que nulhs pessars no m'es bos / May selh qu'als uerays agensa

FolqLun/GuirRiqHarveyPPart 1:352,1: Guirautz, pus em ab senhor cuy agensa / joy e solatz, e·l play que fassam tensa, / respondetz mi…

FolqLunT2 4,18: Res no monta ni res no val / pus hom a lai, on l'agensa, / meza sa fin' amor coral

BremRascG 24: E pos de mi no·il sove, / ni mos preiars non l'agenza, / nul' aus qerre covinenza

P2/GuilhHarveyPPart 3:958,1: En aquel son que·m play ni que m'ajensa / vuell fort de vos, amixs Guillem, auzir / …

PImbMahnGed 3:48,28: totz fis amans quon pus si dons l'agensa / pus deu estar cum si anc res non fos

GuirRiq/AustAlb/EnrRodHarveyPPart 2:788,45: … No m'agensa / que·l ne forse, mas a vos en parvensa / play sos blasmars, tant l'es contrarios

GuilhEvRickettsContr 31,58: e si no·m val, ma mort vey que l'agensa, / quar ylh no vol mi per son amador

JoanEstV 1,21: Merces a lieys, quar m'amor li agensa / e·m te per sieu ez em un ambedos

JoanPenRiegerTr 26,2: Un guerrier per alegrar / vuelh comensar car m'agensa

PonsonMeyerDernTr 99,41: Chantar, vay t'en a leys que plus m'agensa / Que nulh' autra que sia en Proensa

PonsonMeyerDernTr 100,23: Vostra beutat sobre totas m'agensa

GuilhOlSchultzStud 21,7: e s'al cor play ni a los huelhs agensa, / d'aquel a cort nais amors e comensa

JaufreB 3617: Cun plus la ve, ades l'agensa

DoctrRaimCastG 6,357: e·ls geta de pecat e puieis los fai valensa / de sas bonauransas, can li plai ni l'agensa

FlamG 5568: e non a cor de fin aman / si·l tol Vergoina ni Temensa / de far tot so qu'al cor agensa

BrevAmR5 29382: mas sso qu'als hueilhs platz et al cor agensa / vol fin' amors que no·i pot contrastar

BrevAmR5 34143: Per oblidar cela que pus m'agensa / m'en so vengutz sai en estranh paies

SHonSRH 5263: Sant Honoratz lo fetz venir en sa presenza / e diys li: «Bellz amix, yeu say que non t'ajenza / l'abiti que as pres: al segle vols tornar

GlossIt2M 90: Agensa: è a grado, piace

b. abs. 'plaire, être agréable'

GuilhMur/GuirRiq/EnrRod/MarqHarveyPPart 2:580,34: … c'amors agensa / e val car es bon' als bos

GuilhOlSchultzStud 274,5: Que·l dir d'oc que mot agensa / pres mens que·l no, lai on men

c. agensa a alc. [+ inf.] impers. 'il plaît à qn de'

GuilhAugC 5,46: A l'emperaire agensa / e ten a cortezia / quant hom li quer autrejar e ditz d'oc.

LanfCigB 28,11: Mais la vostra [c. ‑à‑d. amors] sai qu'es mezina / De totz los mals, per que m'agensa / Metr' en vos tota m'esperansa.

BertrAlS 5,1: Pueis chanson far no m'agensa, / Farai un nou seruentes

AlYs/CarRiegerTr 1,17: Na Carenza, penre marit m'agença, / mas far infanz cuit qu'es gran penitença

BertrCarbR 6,3: Aisi m'a dat fin' amor conoissensa / com natura la don' a esparvier: / qu'en nulh albre somni far non l'ajensa / mas el plus bel et en lo plus entier

BonCalvoB 2,16: … que·m deiatz retener, / domna, s'o deingnatz voler, / pois c'autr' amar no m'agenza

BonCalvoB 5,21: Per que chantan m'agenza / sa grant valor sonar, / …

BonCalvo/ScotHarveyPPart 1:228,33: … de leis l'umil parvenza / e·l bel semblan e·l gen dir / giqetz, car mais vos agenza / ab leis jazer e durmir

JoanEstV 4,57: Quar servir Dieu vos agensa, / Toza, n'ai gran alegrier.

d. agensa a alc. de [+ inf.] impers. 'il plaît à qn de'

SHonSRH 7439: De dar li moyller lur agenza, / e del vescompte de Valenza / agron la fiylla mot joyosa, / e deron la li per esposa.

e. a. a 'être utile pour [qn], procurer un avantage à [qn]'

GirRoussH 2337: «Per Dieu», co dist Girarz, «l'afar m'agence.

GirRoussH 8520: Si Folches pren Alpais, ce vos agence; / Quinze citat en oscle estre Provence / Li dera…

GirRoussHo 1726: «Per dieu, so ditz G., l'afars m'agensa.

GirRoussHo 5910: Tem que lhi fassa tolre la genitensa. / … / E·l reis, si lh'o afola, no·lh o agensa

GirRoussHo 7542: Si F. pren Aupais, so vos agensa. / Quinse ciptatz en oscle estier Proensa / Lhi dara…

f. a. a 'convenir à, être approprié à'

GaucFaidM 22,6: car cel q'a bon' escienssa / deu far so c'a Pretz agenssa

LanfCig/SimDorHarveyPPart 3:896,78: Segne·N Lafranc, ben ai ferma crezenza / qe sera ben jutjada per razon / per lui, qar sap zo q'a fin pretz agenza.

3. v. intr.

a. 's'embellir'

RigBarbV 6,10: C'aissi con totz l'anz agensa / per foill' e per flor, / val mais lo monz per Amor

BertrBornG 3,29: Ren de beutat non galia / Ni·n fai nuilla fantaumia / Lo joios, / Joves, gens cors amoros; / E genssa [var. C'agenza], qui la deslia

BertrBornG 3,36: Que la nuoig fai parer dia / La gola, e qui·n vezia / Plus en jos, / Totz lo mons en gensaria [var. n'agensaria]

AimPegSC 20,36: Cum plus remir ni vey d'autras faissos, / Ades m'es vis que sa beutatz agensa

FlamG 528: … e can plus cossira / sa faiso ni sa captenenza / e sa beutat c'ades agenza, / sos oilz ne pais a l'esgardar

b. 'devenir joyeux'

FlamG 2496: Quan Guillems vi la bell' ensena / del ric tesaur qu'Amors l'ensenna, / le cors li ri totz e l'agensa

4. v. pr.

a. 's'embellir'

RigBarbV 6,10: C'aissi con totz l'anz agensa [var. s'agensa] / per foill' e per flor, / val mais lo monz per Amor

DanteMajB 55,13: En leis plaier e cortesia s'agença: / e·n sui d'amor radiç e fruit e ram.

b. 'se parer'

RazoPVidVidasBS 369,18: quan fo gueritz, lo reis fes far armas e vestirs a si et a PeireVidal; et genset se molt fort [var. e vesti se e s'agenset]

c. s'a. de [+ inf. ] 'trouver du plaisir à'

AnonPRelL 2444: Meraveill me, que cascuns no s'aiença / De servir deu et preiar…

d. s'a. a 'convenir à, être approprié à'

GaucFaidM 22,6: car cel q'a bon' escienssa / deu far so c'a Pretz agenssa [var. q'a Pres s'agenza]