agachonar

Retour 

1. v. tr. dir.

ᴀʀᴘ. 'pourvoir de témoins [une borne]'

TrArp2Rn 3:417b: Lo libre que ensenha de destrar e de… agachonar

TrArp2M 105,23–24: Et enaysins e per tal forma, tu, atermenador, auras ton terme ben e justamens aguachonat e ton terme sus et en mieg de las partidas plantat

TrArp2M 145,4: … tu, atermenador jurat et elegit per lo senhor, ies tengut aquel terme, o aquels termes, agachonar per la forma e per la maniera que comanda lo capitol desus dich

TrArp2M 98,18: et apres, dona a quascun dels enfans una bofa per tal que quant seran antics lur recorde d'aquelos termes que auran vist plantar et aguachonar a tu

1375Pans3 sans contexte

2. agachonat p. p. /adj.

ᴀʀᴘ. 'pourvu de témoins [en parlant d'une borne]'

TrArp2M 224,16: … e sus la partida veraia, ajas atrobat ·1· terme tot cayrat ben plantat e lialmens agachonat

TrArp2M 96,29: … non si pot dire justamens per nengun que sie terme vertadier ni ben aguachonat(s), quar los aguachons mostran via endirecta e non drechuriera