[agachador]

Retour 

n. m.

'espion, indicateur'

NTestLyonW 202,20: E tramezero agaitadors que·s fenhio just, que·l prezeso en paraula e·l liureso al princepatz et al poder del prebost.