*ag

Retour 

LeysAmG 1:216,9: E quar al sieu trag / Lunha res no s'amagua / Temi que tal ag [à lire ta lag] / Lo mortal cop me tragua / E·m do tal enpag / Que no·m lega far pagua / Dels pecatz plus fortz