afrontador

Retour 

n. m.

'barrière contre le vent ou la neige'

JustDienneORV 21r,4: Item plus que lo pres per los pels de la testa e lo tirosava per meg l'afrontador, et si non fosont aparadors, el l'agra afollat

JustDienneORV 21v,1: Item plus lo pres per los pels e lo tirosava per l'afrontador tant que, si non fosont aparadors, el l'agra afollat