[afrevolesir]

Retour 

1. v. tr. dir.

a. 'affaiblir, priver de ses forces'

LibScintW 52C,18–19: Dejuin devunt esser amesurat, que si sunt trop grant, il afrevolsissunt lo ventre

b. 'diminuer l'intensité de'

LSidRn 3:399b: Quant alcunas vegadas li folzer del aire encontro las grossas neulas, perdo una partida de lor forssa per l'aiga que l'afrevolzis

2. v. pr.

a. 's'affaiblir, devenir faible'

LSidRn 3:399b: S'afrevolziro e s'ajustero essemps

b. 's'affaiblir mutuellement'

PriseDamM 776: … si que aquel reys et aquel d'Acre si combatran essemps am tot lor esfortz, e s'afrevolezira mot l'uns l'autre, e no tarzara gayre que l'uns dels reys morra