afranher

Retour 

1. v. tr. dir.

a. a. en [+ n.] 'amener à, contraindre à'

GirBornS 36,2: Si·l cors no·m ministr' a dreig / E mal son grat no l'afraing / En un chantaret sotil, / No m'es vis qu'era s'afraigna, / Si non es forsatz, / En aitals motz peceiatz.

AlbSistB 3,25: Qu'en autr' amor non puesc mon cor afranher, / ni als non puesc dezirar ni voler

b. 'humilier'

DonPrM 642: afrais – humiliavit

c. 'mettre fin à'

MongeMontR 13,37: Monge, be mal o fezis / quar tost non aniest coitos / al rey cuy es Olairos / que tant era tos amis, / per que lau que t'o afranha.

2. v. pr.

a. 'fléchir, céder, se laisser vaincre'

GuilhSDidS 4,26: Car pens que gentils cors s'afraing / Qui·l quier merce…

GirBornS 45,76: Q'anc non fon qui ben s'afrais / Ni·s fes vencutz ni soffrire, / Se tot fon en als savais, / Q'anz non fos paiatz / C'us desmesuratz

GirBornS 47,62: Q'anc bos morceus / Non fon fagz, pos Amors / Enguet lo cer ab l'ors / Ni per aver s'afrais.

FolqMarsSq 18,67: anz camjatz vos, que mais val per un dos / c'om s'afraigna anz que forsatz chaia jos

GuirCalE 9,16: … / Dona ses fals cor estranh, / Que per sa merce s'afranha / Ves mi, s'ieu per leis m'afranh / Tan que sieus lieges remanha

ElCairL 14,11: e ja non vueill issir del sieu voler, / quar molt me·n lau per qu'eu mi soi afraitz / per bona fe…

UcSCircJS 1,46: Qe·l ditz fenis s'am refraing / Qui dis que braus cors s'afraing / Qui gen lo serv humilmen

GlossItC 125: M'afraing .i. m'abandona [pour m'abandono?].

b. s'a. vas 'se soumettre à, se laisser vaincre par, se montrer complaisant envers'

BernVentA 19,37: dreihz es que domna s'afranha / vas celui qui a cor d'amar

GuilhSDidS 4,23: Entro que vas mi s'afraigna / Non er jois que ja·m reveigna

GirBornS 21,21: E des que vas mos precs s'afrais, / Pro·m dei cuiar, / … / Que·m loinh de trebaill e d'esmai

RaimbVaqL 14,12: e puois durs cors s'afraing / vas amor en luoc car, / sap mieills sa dompn' amar / c'umils trop amoros

PeirolA 22,41: car s'a lieis platz que ja vas mi s'afraigna / anc hom non fetz d'amor genssor gazaigna

GuirCalE 9,15: … / Que per sa merce s'afranha / Ves mi, s'ieu per leis m'afranh / Tan que sieus lieges remanha

AlbSistB 3,25: Qu'en autr' amor non puesc mon cor afranher [var. Vas a. a. no·s pot mon cors afranher], / ni als non puesc dezirar ni voler

AimPegSC 25,4: Ni eu per mal no·m loing d'Amor ni·m fraing; / On plus m'auci plus vas Amor m'afraing.

AimPegSC 25,5: On plus m'auci plus vas Amor m'afraing. / Mas non conosc c'Amors vas mi s'afraigna, / Ni eu non ai d'Amor poder qe·m fraigna.

GausbPuicS 1,36: Covengra qu'il degues / Lo sieu cor orgoillos / Tant aclinar en jos / C'a orguoill no·s tengues / si vas mi s'afraisses

RaimSalC 4,26: Hanc non s'afrais sos cors e sos talanz / Vas mi puois vi sa plaisen captenença.

GuilhAnS 155,3: Vera merce e drectura sofranh / en est secle, car cobeitatz o franh / q'an li malvatz, on malvestatz s'afranh

BonCalvoB 9,55: … / puian / ma valor tan / que sos valenz pretz no·s fraingnha, / ni·s deschaia, can / semblan / petit ni gran / fassa, que vas mi s'afraingna

LeysAmG 1:270,30: … me dictan ysshamens / Que yeu del tot en amar vos m'afranha, / Si be vas mi vostr' amors no s'afranh

c. s'a. en [+ n.] 'se plier à, se soumettre à'

GirBornS 36,4: Si·l cors no·m ministr' a dreig / E mal son grat no l'afraing / En un chantaret sotil, / No m'es vis qu'era s'afraigna, / Si non es forsatz, / En aitals motz peceiatz.

LeysAmA 1:58,427: Dieus es totz bos ses qualitat / E sobregran ses quantitat, / Creayres que re no·l sofranh, / Prezidens qu'en re no s'afranh

d. s'a. a [+ n.] 'se plier à, se soumettre à'

RaimbVaqL 19,49: ni es honors q'ad anta no s'afraigna, / car contr' un gauch a·l plus rics mil corrotz

AimPeg/AlbSistAimPegSC 3,37: Qu'als bes taing c'om s'afraingn' e·s bais / E fuia·ls mals a grant eslais

UcBac/Bertr4HarveyPPart 3:1250,20: que, si lai vai et ela li es estraigna, / greu er qe puois a merce no·s afraigna

GuirRiq/EnrRod/PPeletHarveyPPart 2:804,44: e·l dons d'Alest cuiatz c'al peytz s'afranha [ms. sofranha]

LeysAmA 1:69,2: E nostras Leys compilarem / … / Gardan lo cas ayssi co·s tanh / Alqual bos lengatges s'afranh

e. s'a. en [+ inf.] 's'appliquer à'

GuirEspH 7,20: E pueis mi planc, li mei flanc dolon m'ara, / Car ab cor franc tan m'afranc en amar.

LeysAmG 1:270,29: … me dictan ysshamens / Que yeu del tot en amar vos m'afranha, / Si be vas mi vostr' amors no s'afranh

f. s'a. a [+ inf.] 's'appliquer à'

SordB 43,1185: e faill trop s'a parlar s'affraign / mas del parlar qu'a dopna taign

g. s'a. a alc. 'se pencher vers qn [fig.]'

GausbPuicS 4,24: Mas car iest vieils e defragz / E frevols cum us contragz, / Vol Merces qu'om s'i afraigna

MatQuercyAppelInedPar 195,71: … donc preguem que ss'afranha / Jhesus a luy e·l gart del prevon potz / on dieus enclau les angels malvatz totz

h. 'se montrer contrit'

AlmCastRiegerTr 2,16: … mas a mi no·s taing, / pos que del tort no s'afraing / ni·s pentis del faillimen, / que n'aja mais chauzimen

i. 's'atténuer'

GuirRosF 4,12: Pero al cor ai doussor / mesclad' ab un ioy estranh, / en que s'adouss' e s'afranh / lo mals qu'ai per fin'amor

j. 'prendre fin, échouer'

AicFossB 13: Qu'en breu veirem descargar rics arneis, / … / Per que l'afars s'enanz' e non s'afraigna