afranhar

Retour 

v. pr.

a. s'a. ab 'se conformer à, être en accord avec'

GuilhAnS 155,7: e sel cui platz que malvestatz non franha / be·s tainh qe dreitz e merces li sofranha, / pos qe ab enjan sos malvatz cors s'afranha

LeysAmA 2:177,13: Chansos es dictatz que d'amors / … / Tracta… / E si d'aquest defalh es nuda / O coma bela dona muda / Si que del tot appar estranha / Quar sos noms am liey no s'afranha

b. s'a. de [+ inf.] 's'appliquer à'

AzPorcRiegerTr 27,4: Ar em al freg tems vengut / que·l gels e·l neus e la faingna / e·l auçellet estan mut / c'us de chantar non s'afraingna

c. abs. 's'appliquer'

LeysAmG 3:152,30: Eveia creysh, caritatz deperish, / Cobeytatz corr, franqueza trop s'estranha, / Lialtatz mor, engans per tot s'afranha