[aforamen]

Retour 

n. m.

ᴅʀᴏɪᴛ 'taxation, fixation du prix'

AforAlbiCConsAlbiV ʟxxɪɪ,16: Carta en que so los afforamens et appreciations dels victuals et denrees et mercadarias vendedoyras en la vila d'Albi

CConsAlbiV 578: It. a ɪɪɪɪ de mars, anec a Carcassona per tener las jornadas ab las gens de Mo d'Albi… e per lo fach dels afforamens; e estec xxɪɪ dias