afolamen

Retour 

n. m.

a. 'blessure, dommage corporel'

GirRoussH 8421: E Folche i saut de plan, estreu n'i prent, / E dient chevaler e l'autre gent: / «Cest a garders oguz a son talent; / Non a pres en preison afolement

GirRoussHo 7449: F. i salh del pla, estrieu no i ten, / E dizen ch[evaler] e l'autra gen: / «Cest a gardas agudas a son talen, / Non a pres en prisso afolamen

12e s. DoatRn 2:33a: Senes afolamen del cors e dels membres

b. 'fausse couche'

RecChantCorrRecMéd 271,6: De afolament de fennas. / Donnas a beure a la fenna prenh cranch d'aigua dolce picat ambe vin e no se afolera.

InstRictD 62,27: … si tu as procurat obortiment, so es a dire affolament, de l'enfant que era al ventra, que no sia vengut a perfaicta naiscensa, ou per estreictura de vestimens, ou per dansas…

c. 'mal'

PRelP 223: de tot cels que m'atano, / que be·m volo ni m'amo, / garda·ls d'afolament

d. 'dépravation morale, comportement pervers'

SFoiHA 249: Aujaz del traitor fraudolent, / Si·ll mog ben grand afollament: / «Diana colgrun tei parent / E·ll homen tuit de nostra gent. / Si laissaz aqest foll jovent / E volez faire·l meu talent, / D'aur vos farei lo liament, / De vera purpra·l vestiment.

e. 'endommagement, détérioration'

CodiD 4.56,8: … ancara non sia reuestiz lo cumpraire de la causa, si la causa se pert o afolla, seus es lo danz, e deu paiar lo prez… si l'afollamenz auen en la causa sens engan e sens colpa del uendedor

1210 AlaisPans5 sans contexte

1494 RauzanArchGir 7:362,3: Pero lodeyt senhor tant quant la tendra [c.‑à‑d. ladeyta meyson], la deu ben gardar et tenir, sens affolament, et la deu rendre et restituir a aquests de qui presa l'aure… sens tot affolament.