aflire

Retour 

v. pr.

s'a. vas 'se prosterner devant, s'humilier devant'

QuinqSeptB 11b,15: car dreiz es que aquel qu'en aquest segle de son grat si vol aflire ves Deu, per plors e per gaimentamens de penedensa, qu'en l'altre aia deservit atrobar ver rai, e vera leticia