aflechir

Retour 

1. v. tr. dir.

a. a. a 'diriger vers, amener à [fig.]'

OpDév3B 95v,1: Per sso me esforssare de tot mon poder de melhorar en miels, e creysser en tot be, et aflegir tot mon cor ad oratio, et a celestials meditatios, et a obras espirituals: tot me aiustare ab Dieu.

b. 'faire souffrir'

LibScintW 70A,11: Qui aflechis son paire e trabalia si maire es malastrux. Sabis fils alegra son paire, e fils fols es a si maire tristos.

2. v. intr.

'fléchir le(s) genou(x)'

NTestParW 354,10: per zo que totz ginols sia aflegent el nom de Jhesu