afiṉ

Retour 

1.

a. a. que [+ subj.] loc. conj. 'afin que, pour que'

LeysAmA 1:71,1: … aysso fam afi que·l layc, per losquals principalmen fam la prezen obra, miels ho puescan entendre

LeysAmA 1:18,24: … qu'el los fes appelar per lo bedel del Gay Consistori et am letra, afi que miels s'en recordes cascus

LeysAmG 3:44,28: per qu'om deu pauzar e be azegar las dictios segon dever, afi que hom claramen puesca entendre so que vol dire aquel qui parla

LegAurT 122,16: Non ajas paor, quar Nostre Senhor m'a trames a vos afi que ieu vos delieure de la pena del drag.

MystRouergJT 8: He iey las ayguas en hun loc mesas / Afy que la terra miels aparegues

MystRouergJT 29: Lo formariey de la causa plus hordurosa, / … / Affy que soven el se regarde / He que soven el se emagene / De quinha materia el es salhit.

SJacA 3: Al bel son de ma trompeta / Ieu vos diray uno serveto / Afin que la causa sia plus net[a]

SJacA 122: … / Que en sa maleta degues butar / Una tassa d'argent / Affin que el fos pendut en continent

NotRégV 25v13: e quant volras fa sali lo fuoc no qual mas que prengos un quanel de auqua a la boqua e que lo bufes afin que vengo [c.‑à‑d. lo solpre] contra lo fuoc, e salira la flama…

NotRégV 10r23: e faut bota una quor[tina] de la hont salira la [… lacune] affin que no vego per hont

NotRégV 18r9: Afi que la g[esta] se facha miels [qual que] los boreus ago [una] corda…

NTestZurS 323r: … obrant per dia e per noit afin que nos non agrauessan alcun de uos

NTestZurS 258v: … per la gracia la qual es dona a mi de dio, affin que yo sia menistre de Yesus Christ en las gent

MystRamRD 1379: Aven Osana chanta / De say et lay per la cita / Affin que en Paradis ayan part.

1356/57CConsMontfL3 11.173: … e donemes os sirvens efi que s'ent anessont xxx s.

LMemMascB 61v: Et alcus bons senhors van s'en montar sus la tor de la dicha mayo, affin que fosso pus segurs.

1376DélAlbiV 358,2: … que hom dones als capitanis que ero alotjatz a Vilafranca xɪɪ pipas de vi, afi que hom agues patu de lor e de totas las autras gens d'armas estan en lo dig loc, afi que no nos dampnegesso

DélAlbiCConsAlbiV p. 220: afi que lo cami no se afole per la dicha aygua

1391LÉtPrGH 1,18a: … e que d'aqui avant non hy deia provesir de jens forestieras fin que lo pays sia en bon stament et affin que non fossan reffusatz per las jens del pays

1392LÉtPrGH 3,39: Item, an reformat, ordenat et consentit per la gran necessitat que es de la deffensa del pays e affin que las dichas monedas a pagar las dichas ɪɪɪ lansas sian plus prestament levadas, que lo dich gran thesauriar…

1393LÉtPrGH 4,42a: … que lo dit mossenhor lo senescal laysse davant lo Baus… cert nombre de gentz d'armas per tenir restrech lo Baus, et afin que la ribiara sia plus segura…

1393LÉtPrGH 4,61a: e affin que aquesta causa sia notoria a hun cascun, volon que encontenent si notifficon an vos de trompa…

1394LÉtPrGH 6,32b: … et rendre bon conte d'aquo que exegit auran, afin que ad aquellos de qui ho pendran, ho enpruntat o aurian, scia restituit per temps edevenedor

1394LÉtPrGH 6,16b: et que mossenhor lo senescal contra altals gens deia far prosesses, affin que d'ayso scien ben punis

1396LettMerc2F 8,20: Per que vos pregui que ho vulhas veser e mandar los contes a ponch affin que non sia error entre nos

1396LÉtPrGH 9,19a: Item, si suppliqui a monssenhor lo senescal que aquesta paga que si deu a Tossans li plassa perlongar per lo temps que li plasera afin que lo pays… ho puesca plus laugierament portar.

1397LÉtPrGH 11,18a: … notiffiqui lo pres que en trobara a monsenhor lo senescal, al marescal, al thesaurier et als autres conselhiers, afin que fraus non si cometa

1398LÉtPrGH 16,5a: e cascun cap de vigaria ho baylia puesca helegir hun home per ausir comte… affin que, en los pagamens, lo pais non sia enganat

CConsHermDT 25: Item donem aus eficieyrs de Moss., afi que no nos foso contrari a notre prevelegis seylar, a Mondiso de Mortilhat xɪɪɪ s. ᴠɪ d., a Chandorgue xʟᴠ s.…

1399LÉtPrGH 19,15b: Item, afin que las causas promesas si puascan exegir egalments et que cadaun porte son carc, an ordenat que si elegiscan personas discretas…

1401LÉtPrGH 22,20a: … que totas causas, lasquals per aquels se poyrian metre d'aysi avant a exequcion, se deian exequtar per los officials ordinaris afin que lo pays per los susditz comessaris non sia greugat.

1419LÉtPrGH 23,16a: Et per la forma susdicha, supplican humilment et devota a las dichas majestas que… plassa de benignamens ordenar et per lo present dispausar de II en II ans al mens convocar et tenir lo conselh general dels tres stas en luec on miels lur semblara, afin que… si puesca donar et metre provision et remedi

1423LÉtPrGH 25,22b: car soven los ditz notaris tal copias baylar recusan afin que l'om las demande a plen per obtenir mays de argent

1432LÉtPrGH 27,43b: … que aytals peccunias non si deyan exhegir, sinon per las mans dels dichs clavaris, affin que sian cancellatz de so que pagaran, et que non puescan esser compellitz a pagar doas vegadas

1433Pans 2:153,16: et sitost quant aura tot podat, m'o fara assaber… affinque hieu puesca far veser si ho a fach coma es sobre escrich

CConsMontV2 505: … e que feressem major soma, afyn que non fosem tan grevastz

1442LÉtPrGH 30,29a: … que las causas si abreujon et determenon afin que los subjectz de la dita majestat per la grant longuesa de las causas non sofferton tantz grantz despenses…

1445Pans 2:181,40: … volia que s'en pagassen ᴄʟ dels bens de la mayre affinque aia luec la dicha l[ey]…

1453Pans 2:193,13: Item que tout vin forestier que entrera dedins la villa sie sigillat a la porta… et que se visite et scripve affin que aquel que a agut lo vin que vouldra vendre a taverne, que on sapia lo vin que vol vendre, affinque non vende en temps prohibit…

1454Pans 5:48,34: yeu vos tramectray l'autra dous vint florins afinque non vous fos demandat autra volta lo depte

1455Pans3 sans contexte

1469LÉtPrGH 31,29b: … que d'ayssin avant los dichs Jusieus porton lurs abis ansiannament acostumas… ambe la roda roja un petit dessus la possa, afin que non la puescan abscondre entre los plecs de la rauba

1472LÉtPrGH 33,21b: … que los advocas de las partidas non deian esser presens, et ousi de las supplicacions ho requestas, afin que tota affection particular cesse

1472LÉtPrGH 33,12b: Item, supplican a la dicha real majestat que, per supportacion de las cargas del present pays et afim que las rendes et autras bens non vagan foras del present pays de Provensa, li plassa de ensistir…

1472LÉtPrGH 33,22b: … quant si estalvera que sera comes a ung de visitar ung proces… que si fassa en tal maniera que las partidas litigans non puescan saber a qui es comes la dicha visitacion, affim que tota corrupcion et suspicion endeguda cesse

1472LÉtPrGH 33,41b: Item, affin que l'art de la lana plus diligement si fassa en aquest pays… supplican a la dicha majestat que li plassa benignament consentir als dichs artesans…

1476 NarbonneBlanc4 90: sans contexte

1493Pans 2:243,19: Sy deu escrieure chacun an a quy ont balhia les robes afin que sy conneisse que les xxiiij robes sy balhon.

1493Pans 2:245,13: Per los paurez de sant Lasse d'aquesta vyla affin que non intron en la vyla, a Calendez, fl. 10.

1524Pans 5:50,39–51,1: Item que a la dicte confrayrie deve aver dous bayles affinque si ung va deforo, l'autre puysso suplir a les affayres de la dicte confrayrie…

1548DocMidiM 572,3: Item, Folquet et Anthoni Bustarra, ad fin que la boscheria leur restessa, an promes a la villa de donar, per la present anada, florins sinquanta…

ArchBPyrLespyR 1:17a: Affii que y pusquen habitar

b. per a. que [+ subj.] loc. conj. 'afin que, pour que'

1504 Saint‑Vincent‑de‑PertignasArchGir 6:177,5: Et plus a donat et legat ladeyta testayritz… per affin que los parropiantz de ladeyta parropia sian tengutz pregar Diu, lo creator, per la sua arma…

2.

a. a. de [+ n.] loc. prép. 'en vue de'

1495 VilleneuveTLandM 92,14: De las quoaus causes susdites lo auandit Ramonet de la Coste… requerj rethenir jnstrument public per my notarij jus scriut a ffin de eternel memorie.

b. a. de [+ inf.] loc. prép. 'en vue de'

SJacA 261: Affin de repausar al camin / El es bon deves matin / Cant partont davant lo jort

NonpRecN 135: Afin de lor fa torna leu / Le visatge plus blanc que neu, / … / Pren donq una plena bassina / De geys et de blanqua farina

1376DélAlbiV 360,18: mas afi de far melhor resposta e que lo dig bastart non agues tanta de razo de far dampnatge… que hom lhi escriusses…

1423LÉtPrGH 25,6b: … et fan y diverses comandament per far obrages de grant cost et donant cortz termes a fin de far rensonar los luacz, et apres per argent revocaran lurs ordenansas…

1432LÉtPrGH 27,22b: Item, que con lo sia causa que los ufficials diversas vegadas vagan visitar barris… affin de traire et aver argent dels subgetz…

1442LÉtPrGH 30,42b: … lo tenon incarcerat et intrus per long temps, mays a fin de extorquir argent et que condessenda a lur voluntat que per autra causa…

1472LÉtPrGH 33,42b: Lo rey entent fayre convocar tos los prelas afin de provesir en so que els cargan et si reputon cargas e adoncques si provesira.

c. a. de [+ n.] (que + subj.) loc. prép. 'pour… (afin que…)'

NotRégV 15v14: e qual que Malcu[s] porte una spongua a las mas tota plena de vermelo ben mout e que degus no la vega [… lacune] afin del pobble

NotRégV 18v14: … q[ual] fa una finta per fa sortir lo sanc del q[ostat]… e que las longieros en que sara sench[at] Jhesus que las li faç[o] tene davas la pa[rt] de la cros d'aqu[…] quostat afin d[el] pobble que no veg[a] la nafra contrafa

NotRégV 11r11: … haf[in del] poble que no v[ega ho i]magino pont que c[io] degus la cortina…

NotRégV 25r15: … e que aquel[a] retreta qual que s[ia] tota bardegada d[e] part dedins affin [del] fuoc que no cremes [la] quareta

d. per a. de [+ inf.] loc. prép. 'en vue de'

MystRamRD 1282: You vollouc huey sermonar, / Per affin de retrayre / Lou poblo, he atrayre / A la gracio de Dyou mon Payre.