[aficcioṉ]

Retour 

n. f.

'apposition [d'une affiche]'

ForsBéarn2D 110,1: Et si tal executat es absent, que no lo podossa en personna inthima la execution, tal inthimation sera feyta per affiction de la copia deu mandament & expleyt en la porta de sa maison