[afeusar]

Retour 

v. tr. dir.

a. ᴅʀᴏɪᴛ 'donner en fief, donner à cens'

1274 DoatRn 3:295a: Per donar o per afeosar

ForsBéarnOG FG222b: Item, si un caver affiusa nulh trentz de terre a ung homi…

CoutGontArchGir 7:120,5: Qui afiuza fius que tengua d'autruy. / E si alcus hom o fempna afiuza a autruy alcun fius que tengua del senhor, pot o far…

1319 SaussignacRn 3:295a: Cascuna persona volen vendre… afiuzar… donar

CoutLarrM 391,9: Empero que totas las horas que remazessa aquilh sobre‑afeuzament a las personas a qui ero estat afeuzat en sobre‑feus, que aquel senhor no agues res…

ForsBéarn2D 62,1: Lo fiuatee qui ha perguda la possession de la causa affiusada la pot demanda au senhor qui affiusada la y habe

b. ᴅʀᴏɪᴛ 'prendre à cens'

15e s.LespyR 1:17a: Bernat habe afiusat de la dame Catalina une borie