aferrat

Retour 

adj.

'qui contient du fer'

AuzCassS 3136: Si vostr' auzels a·ls pes enflatz / de l'aloen dese mesclatz / ab clara d'ueu et ab molada / ben negra e ben aferrada