a

Retour 

n. m.

a. 'a [première lettre et voyelle de l'alphabet]'

PMilB 3,6: car la prima letra d'«amor» / apel' om «a», e nota plor, / e las autras qui apres van, / «m o r»…

DonPrM 294: El enperatiu tut aquel de la prima conjugaço fenissen in ‑a estreit

HistSainteLR 2:34,6: Et labetz Zatethiu scrisco l'a b c, A. B. C., et comensa a encenhar lo, en deportan. E dixs l'Enfant Jhesus: «Tu, maeste, sabs diser qu'e lo A, quinhe forsa ha?»

FlamMa 2109: Mas, tan con a val mais ques i / …

FlamMa 2108: car si d'adiman ostas di / aures aman, et en lati / le premiers cas es adamas / e compo si d'ad e d'amas, / mas lo vulgars a tan mermat / cel ha que l'a en i tornat

DoctrAcMarshRaz 36,239: Parladura femnina / Tals en a fenis e·s declina, / Aysi con domna

DoctrAcMarshRaz 37,270: De la femnina qui en a / Vay, dic hay…

ÉvEnfGG 1897: E·l maÿstre escrys li a / e mostra li suau e pla, / e dix li: «Digas a ades, / pueys diras b que ven apres.»

ÉvEnfGG 1917: si mi saps dir que vol dir a, / hyeu diray tot d'aqui en la

LeysAm2A 7544: Anta per a qui·s vol comensa / O per o si mays nos agensa.

LeysAmA 2:33,3: Sinc vocals son: a, e, i, o, u

LeysAmG 1:16,3: E devetz saber que ·ᴠ· vocals son: a, e, i, o, u

1397 Saint‑FlourDAOA 1a: ensegont si las letras de las causas de las playdegharias et ayssi ben altras letras et articles et rasos de dreyt et de fayt que sont el sac de A

b. non saber a ni b 'ne rien comprendre, être ignorant'

ÉvEnfGG 1923: Con t'entremetes d'enseynnar? / Pos que non sabes a ni b, / con mostraras autres ni me?

c. non dostar un a ni un b de 'ne pas changer un iota à'

1475 Saint‑FlourDAOA 1a: el a fayta responsa que el non dostaria ung a ny ung b de so que avia dit…