nongarda

LvP

s. f.

'négligence, légèreté'

Lv 5:419a

FEW 17:515b [*ᴡᴀʀᴅᴏ̂ɴ].

garda