ebenhar

v.

'rendre noir (?)'

T: GirBornS 24,55 (ebenj V)

FEW. – Salverda 71; Paterson 122 note au v. 55; Ziltener 118.