agarar

Citations 

variante(s): aguarar

1. v. tr. dir.

a. 'chercher des yeux, chercher'

T: BertrBornG 7,17 (A, B) = Rn 3:424a; RaimVidF 1,1352 (R)

b. 'attendre'

L: FlamG 2433 = Lv 1:32a (s. v. a. 2°); FlamG 6904 = Lv 1:32b (s. v. a. 2°)

c. agar alc. de [+ inf.] impers. 'il incombe à qn de'

L: DaurelL 834

2. v. tr. indir.

a. a. a 'regarder [qn]'

T: GuirEspH 8,20 (‑gu‑ E)

b. a. vas [alc. ren] 'avoir en vue, rechercher'

L: VertCardR 1419

3. v. intr.

a. 'regarder [quelque part]'

L: JaufreB 4931 (A); FlamG 3186

b. 'regarder autour, chercher'

T: ArnDanZ 37 (ψ, éd.: corr. en v. tr. dir.); BertrBornG 13,55 (I; ‑gua‑ C, E; éd.: a garan «absolument») = Rn 3:424a = Lv 4:41b (s. v. garan 3°)

c. 'attendre, patienter'

T: GuirEspH 8,12 (‑gu‑ E, éd.: corr. en v. tr. dir.)

L: AuzCassS 1062 = Lv 1:32a (s. v. a. 1°); GuilhBarraG 718 = Lv 1:32a (s. v. a. 1°); GuilhBarraG 5244

Comp. de → garar. Dans ArnDanZ 37 et GuirEspH 8,12 (cf. sous 3. b. et c.) les mss. présentent a. comme v. intr., emploi que les éds. corr. en v. tr. dir.

FEW 17:534a [*ᴡᴀʀᴏ̂ɴ] TL 1:206; Gdf 1:158b.