afermetat

Retour 

n. f.

'garantie, sûreté'

1512 Chaudes‑AiguesDAOA 25a: per magor afermetat ay escrita et seniada la presen bilieta de ma ma

LRaisDV 228,8: … la cala soma… li prometi de paga… he per maior affermeta aysi de jotz me soy signat