aferir

Retour 

v. pr.

s'a. a 'convenir à, correspondre à'

PGuilhLusBertTrIt 22,21: Qar prez no demanda ni quer / A cels que volon obedir / Mas tant quant al poder s'afer / E qe hom se gart de faillir