afanador

Retour 

n. m.

'homme de peine, manœuvre'

1267Rn 2:31b: Totz aquels del mestier d'affanadors

1279 CahorsDocIndF 1:287,19–20: Autre [c.‑à‑d. cossol] deu n'i aver per affachadors e per sabatiers… autre per mazeliers e per homes sobre aygua, autre per affanadors

1279 CahorsDocIndF 1:288,1: Item es assaber que·l borcier et tug cist cossols desus dige et aquel qu'es pels affanadors deu esser a la u an davas lo pont e a l'autre davas Sobiros

TarNîmesL 540,1: Per lo salari dels laboradors et affanadors.

1329ChartCahorsD 17,6: … e per toutz temps desamparero a·n Guilhem del Bosc, affanayre de Caortz, nostre ciotada…

1330Pans3 sans contexte

1336Pans 2:32,2: Item reseupem mais nos, davant dicz bailons, dels heres d'en R. Johan, afanador

1362/63CConsSAntL 51,2: Paguem… a·n Arnal de Ferrieiras afanaire que portet una letra a Vialafranca…

1366Pans3 sans contexte

1431Pans3 5b: Johan, mareschal e affanaire

15e s. DoatRn 2:31b: Que nul masso, peirier ni afanaire non obre mas a la obra

1472Pans 2:220,22: Lo capitol des affanados que se logan.

1472Pans 2:220,23: Item tout affanador habitant d'Orenga se logant ou excambiant jornal per jornal… quant se logara an l'ayssada a foyre ou a reclaure ou podar…

1497 ArlesLRaisPrB 73,7r: Item ay pagat a ung que si apela Anric Philip affanado octo fl.

av. 1520DocMillau2A 974: … et cossi de cascuna carta y deu aver sieys ho ᴠɪɪɪ personatges, de riches et moyans et de affanayres, que sian bos et lials…

LRaisDV 217,10: Anthony Delvren, afanayre de Gaillac, deo…

RouergueAffre 330b: sans contexte