adubrir

Retour 

1. v. tr. dir.

a. 'ouvrir, dégager [une ouverture]'

NTestLyonW 493,3: … que Deus azobria a nos l'uss de la paraula a parlar le secret de Crist

NTestParW 363,3: … per so que Dieus aduebra a vos l'us de paraula a parlar lo menesteri de Crist

1350Pans3 sans contexte

b. 'ouvrir, rendre accessible'

Serm2ArmitSerm 27,13: … et aquell dona que aduberg lo cel deuia ben esser el cel. Quar le [pour ela] es porta del cel, e maire e filla de Deu

FlamG 966: Plus gen que poc so mal cubri, / tot son tesaur gent adubri / e largamen don' e despen

c. 'révéler, communiquer'

SDoucG 53v: E li sancta femena ac gran plazer de la sieua venguda, e amb el e ill ac son consell dell bon plazer de Dieu, azubrent li son bon prepauzament.

LibScintW 35A,5: Non parlar s'om non t'apela, non parlar avans que aujas; ta bocha aübra enterrogacios.

LibScintW 49B,2–3: Pechaz es auberz saludablament en cofessio lo cals era esconduz en la pessa mortalment.

2. v. pr.

a. 's'ouvrir [en parlant de la bouche]'

NTestLyonW 443,11: La nostra boca s'azubre a vos, o Corintia; lo cor nostre es alargatz e vos.

NTestParW 323,11: O Corintia, la nostra boca se aduebre a vos; lo cors nostre es alargatz a vos.

b. 'se révéler'

NTestParW 323,11: O Corintia, la nostra boca se aduebre a vos

LibScintW 83B,15: Las intralias de la divina lei s'aübrunt als humils que vant a deu e als felos e als ergollios si clauzunt.