adrech3

Retour 

n. m.

'versant exposé au midi'

SHonSRH 7258: Li montayna s'apella Dina, / c'am roynas soven molina; / daves l'adreg e·l vinayres / peyras y rogan mot espes.

1518 B.‑AlpesDocMidiM 332,26: Item, uno terro en l'adrech de Font doulce…

1532OrdMentH 22,18: … que denguno personno… non auze… metre alcunas bestias menuas tant feas, angneaux, moltons… alz deves dalz adreytz

1536/37 Alpes‑M.DocMidiM 571,11: Item, avem donat a l'Auvernias… per fustar lo gabion de l'adrech, ff. iiij.