adordenacioṉ

Retour 

n. f.

'ordre, disposition'

InvConsM 258: Carta de l'azordenacio facha per lo senescalc sobre lo fag dels selcles dequal condicio e mesura deion esser.

1394LÉtPrGH 5,34b: … que si fassan jens a pe, tant albarestias cant autras jens, en granda quantitat per tot lo pays ad adsordenation de mossenhor lo senescal

1397LÉtPrGH 11,45a: … que de totas las monedas que pervenran en sas mans, el deya pagar, per adordenacion del dit conselh, al dit monsenhor lo senescal ᴠɪɪɪ francs

ChartGréalRn 4:382b: Conditios et aordinatios dejos escrichas