adordenador2

Retour 

adj.

a. 'à ordonner'

LvP sans contexte

b. 'qui doit être nommé'

1391LÉtPrGH 1,7a: … lo dich capitani adordenador per nostra dicha dama… lo thesauriar soscrich adordenador per los dichs tres statz…

1397LÉtPrGH 11,18a: laqual summa de annona a la dita mesura si reculhira en cascun cap de bayllia ho vigaria per alcuna persona adordenadoyra per las ditas bayllias ho vigarias