adonca

Retour 

adv.

a. '[se rapportant au passé] alors, en ce temps‑là, à ce moment‑là, à cette époque'

GaucFaidK3 1,25: … / Lai o·m retenc e sufferc qu'ieu fos laire / D'un bel plazer, per qu'ieu autra non denh. / Ad honor pres adoncas lo mantenh / De son gen cors…

NobLeyçD 127: Babelonia avia nom aquela grant cipta, / E ara es confusion dita per la soa malvesta. / Adonca era un lengaje entre tota la gent; / Ma qu'ilh non s'entendessan Dio i fei departiment

1236 BordeauxTGascL 122,16: E quest acortz fo feits… en la man maiestre P. Arn. de la Seuba, adoncas dean Sent Andreu.

LPrivManIC 73,11: … puescan pagar egalmens moneda nova de proensals coronatz a lur crezedors en luec de la dicha moneda vielha adonca corrent, sens alcun cambi

LPrivManIC 13,11: P., adoncas de mo sen lo comte notaris, am sa propria man o a escrich e dechat.

LPrivManIC 113,26: … en la convencion facha per lo religios mo sen B. de Coms, adonca prior de Sant‑Gili…

14e s.ManConsLimS 46,15: … e de part acertas dels cossols del avandit loc, que adoncas eran, sia ahut deladita sentencia apelat…

1429LÉtPrGH 26,6a: … los capitols fach et ordenatz per la deffensa del pays… per loscals capitols fon adoncas ordenat que lo dich pays an las terras ajacentz e de l'emperi per la deffention del dich pays deguessa far ᴄʟ omes d'armas…

b. '[articulation temporelle dans un contexte narratif] alors, là‑dessus, sur ce, ensuite'

PLunSansTDid 5,44: Com el fe mi, / saludey lo… / … / Es adoncas el…

SermArmitSerm 18,50: e quant lo cuiero ueder, il no uiro ies. Et adonquas il saubro be, que el era Deus

GirRoussHo 1992: … / Mas anem los ferir davas totz latz.» / Adoncas fo l'estorn fort abduratz.

GirRoussHo 4476: … / Anem los donc ferir qu'ieu soi garnitz.» / Adoncas fo l'estorns milhs renuitz.

JaufreB 9156: … Prendes de me / Resenso aital co·us volres!» / Adoncas can ausit Jaufres / Que Fellon se ten per vencut, / Venc vas el…

JaufreB 9953: Mais l'aucel, que nun fo vilans, / Gira vas lo rei et a·l pres, / E tira·l sus tut demanes. / Adoncas comenson a ffar / Dol…

FlamG 3454: Entro al jorn no·s reveillet, / mas adoncas tost si levet / per tal que puesca mess'auzir

FlamG 5812: … quan una part / dels bainz auson un pauc de gap. / Et adoncas cascuna sap / qu'aisso es cel qu'ellas attendon.

FlamG 6133: Aissi repausa e sojorna / entro que 'n Archimbautz retorna, / mais adonquas tost la reveilla / Alis…

BrevAmR3 16104: Adoncs non i haura negu / … / que non tremole de paor, / de marrimen e de dolor. / Et adoncas s'amaguaran / us et autres…

SHonSRH 2140: Mas cant vi que confort n'ajuda non li resta, / Reclama Jesu Crist et a cubert la testa. / Adoncas li trames Jesu Cristz los cors santz, / lo baron sant Caprasi e son frayre Venanz.

GuilhBarraG 634: E dissendec, ab mot gran plor, / ab lo crozific abrassat; / et adoncas tug an cessat / totz lors bals e lors esturmens

ÉvSJean2H 13,23: Adoncs los discipols guardavan… Adoncas era repausans un dels discipols de luy en lo se de Jesu… Adoncas mostrec ad aquest Symon Peyre…

ÉvSJean2H 13,30: Et apres lo bossi, adoncs intret en el lo Sathanas. Diys a luy Jesus: So que fas, fay plus tost… Adoncas quo el agues receubut lo bossi, exic tantost. Et era nueyt. Adoncas quo exis, diys Jesu…

ÉvEnf3C 341: ez apres ez el l'a sonat: / «…» / Adoncas lo mort si levet

ÉvEnf3C 442: … els vengron cridan: / «…» / Adoncas si son aiustatz / los parens…

BlandCornH 47: E disseron la un a l'autre: / … / Adonchas Blandinet a dich: / …

BlandCornH 1367: Respon Blandin… / … / Adonchas els s'en van intrar, / E aqui…

BlandCornH 65: Respont G. & ha parlat: / … / E adonches Blandinet a dich: / …

BlandCornH 680: El va trobar un gran vergier / Ont avia trop bel pesquier. / … / Adonques fort se meravilhet, / Quant tal pesquier aqui trobet.

BlandCornH 1387: E va dire al dich donzel: / … / Adonques respon lo donzel: / …

BlandCornH 886: Respon G.: «Jeu no ho say / Se per avantura jou moray.» / Adoncha s'en van intrar / En un bel camp per batalhar.

BlandCornH 1609: Dis Blandin: «Trop ben disses. / Ve·l ves aysi: vos lo penrres!» / Adonquas lo dich donzel / Va penrre lo blanc aosel.

NobLeyçD 332: El trais li seo d'enfern, resucite al terç jorn, / Parec a li seo… / Adonca agron grant goi, cant vigron lo segnor

LegAurT 50,13: E dissero li que fezes hun banh de sanc de effans caldet ont se banhes, e gueriria. Adoncas foro menatz a Roma may de tres milia efans per far lo banh del emperador.

LegAurT 85,15: … e gitet si davan l'autar. Et adoncas soptamen fonc raubida

1352Pans 2:39,16: e fon ordenat que la malvaiza ribauda salhissa foras de la taula… ez adoncas maistre Johan Julian… mi fes tant preguar a Johan de sant Bauzile quez ela li remanguissa…

c. '[vue prospective] alors, à ce moment‑là, à cette époque‑là, dans ce cas'

BertrBornG 46,14: Pois s'en repen, cant ilh a la pel larja / Qe li ruon li costat e li flanc, / … / Adoncas vol zo qe no·m pot aver.

GirRoussHo 6565: Enqueras m'as tu dih e conogut, / Si potz aver chaval, lansa e escut, / Que auciras to senhor el boi folhut. / Pechatz e l'enamics t'a deceubut, / Adonquas t'aura quite tot conquesut.

AuzCassS 698: mas pueis lo deu hom far sezer / en tal perga que s'an crotlan, / car adoncas non a talan / de moure…

ÉvSJean2H 16,22: … un petit e no veyretz mi; et autra vetz un petit e veyretz mi… E vos adoncas acertas tristicia auretz; mais autra vetz venre a vos, et alegrara se lo vostre cor

NobLeyçD 446: Paureta speritual de cor deven tenir, / E amar la castita, Dio humilment servir. / Car adonca segrian la via de Jeshu Xrist.

NobLeyçD 477: Lo cel, la terra ardren, murren tuit li vivent, / Pois resucitaren en vita permanent, / E seren aplana tuit li edificament. / Adonca sere fait lo derier jujament: / Dio partire lo poble…

VergCunsD 128a: … coma di lo Segnor: «Adonca li just resplandiren enay[si co]ma lo solelh al regne del lor Payre»

BibCarpN 307ra: Ilh venren temeros en las cogitacions de li lor peca e las iniquitas de lor o tramenaren los decontra. Adonca li iust istaren en grant fortaleça encontra aquilh li cal angustieron lor…

1297 DoatArchGir 7:30,12: … no penhoraran, ni bandiran drap de leg, ni despuelha de son cors a negu home, si no o fasia que n'agues dos parelhs, e adoncas deu lhe leichar la melhor

14e s.ManConsLimS 52,20: … puescan… lesditz amicables composidors e decisors le dit dopte declarar e tolre, dins l'an adoncas enant corrent de la recitatio de lor decisio amigabla

14e s.ManConsLimS 105,19: pero le pa o la pasta no coga per vendre, car adoncas auria e deuria cadahu home o femna cozer le sieu pa o la pasta els forns nostres de Limos…

1394LÉtPrGH 5,27b: … lascals penas si aplicon e degan apertenir al senhor de qui sera home lo cometent aytal pena, sinon que fos deffalhiment de justicia dels senhors, e adoncas si apertenga a la cort rial

1423LÉtPrGH 25,6b: … que tals comessaris non si donon d'aqui avant, sinon que fos tant grant perilh et necessitat et que la causa aparent et rasonabla, et adoncas non puescan tals officials et comessaris ren ordenar…

1472LÉtPrGH 33,27c: Plas al rey, sinon que l'officier per aquo annessa deforas dels luecs, e adoncas aian huech gros per lo jort per chival.

1472LÉtPrGH 33,42b: Lo rey entent fayre convocar tos los prelas afin de provesir en so que els cargan et si reputon cargas e adoncques si provesira.

d. 'dans ces circonstances, ainsi'

ÉvEnf3C 41: Ab tan los leos l'an azorat, / apres son si aginolhat; / et adoncas lo fo complit / aquo que·l profeta ac dig

VergCunsD 78b: mas del tastament d'aquest pan l'ome se refay, e cunforta… Adonca es cumpli czo qu'es dit per David: «Lo pan cunforta lo cor de l'ome».

e. 'donc, par conséquent'

NobLeyçD 170: A li bon promes vita, e li mal auciia. / Adonca era justicia en la soa segnoria, / Car aquilh que peccavan ni façian malament, / Eran mort et destruit sença perdonament.

14e s.ManConsLimS 77,33: Lascals adoncas letras totas presentadas… obtengut cossel de savis homes, le susdit senhor juge mager…

f. '[reprenant une subordonnée temporelle qui précède] alors'

GrimGausmF 153,11: E quan lo boscs reverdeia / e nais fresca e vertz la fuelha, / adoncas ieu reverdei / de joi…

AnonGambAnon 21,3: Quan vei les praz verdesir / et parens la flor granea, / adonques pens et consir / d'amors…

FlamG 2175: so fon alba, e quant ubri / sos oilz, adoncas s'esclarsi / le soleilz que fon ja levatz

g. '[reprenant un complément temporel qui précède, pour mettre en relief un événement] alors'

BlandCornH 734: Al primier colp che si doneron / Adonques las espasses romperon.

h. '[reprenant une subordonnée conditionnelle qui précède] alors, en ce cas'

FlamG 1280: car tostems o ai ausit dire / que batres non tol fol consire, / ans, qui castia ni repren / fol cor, adoncas plus l'espren

LPrivManIC 21,8: … si empero blatz alcuns alcunas vegadas o mout de vegadas se vendra e non se mezurara, adoncas lo comandaires non prena sas cossas

1469LÉtPrGH 31,45b: et si, per aventura, tals personas et luecs devens non podian pagar al terme que lur auria donat, et era neccessari de y mandar altres commissaris, que adoncas tals comissaris non auson ny puescan pendre…

1472LÉtPrGH 33,65b: et si, per avantura, tals personas et luecs devens non podian pagar al terme que lur auria donat, et era neccessari de hy mandar altres comissaris, que adoncas tals comissaris non auson ni puescan prendre…

1472Pans 2:224,40: et se cas fossa que una autre lo compres… que adonques lodit comprador sia tengut de pagar lodit emolument

1472Pans 2:226,6: et si cas fossa que lo comprador de las dichas gabellas, ou sia revas, aguesse carnage desobras… que adonquas ly sia licite et puesca vendre las dichas sobras

i. '[annonçant une subordonnée temporelle qui suit] alors'

FlamG 6058: Mais ren non val una vegada, / so dison letras que lai son, / mais adoncas tenon gran pron / quant om s'i baina per egual / dels jorns ques a sentit lo mal.

VergCunsD 138b: Car adonca la s'endreycza lo fortissime cuntra li viiczii, cum las cosas sogetas servan a la raczon

VergCunsD 159a: Adonca la tuba, czo es la vocz del predicator, dona voucz non certana quant la vita se diferençia de la doctrina, czo es quant el predica ben, e fay mal

j. '[annonçant une subordonnée conditionnelle qui suit] alors'

NobLeyçD 386: Ma fort se conforte aquel / Que suffre pel segnor, car lo regne del cel / Li sere aparelha al isir d'aquest mont; / Adonca aure grant gloria s'el ha agu desonor.

VergCunsD 162b: … l'almona non es de donar cum murmuraçion, ni cum tristiçia acumpagnant despensa: peris la marczi; mas adonca es ben dona la qual cosa es dona cum alegrecza de ment

k. can [+ compar.] a. [+ compar.] '[a. introduisant le second terme d'une corrélation proportionnelle] plus… (et) plus…'

FolqMarsSq 21,48: Et ar, can foz plus pujatz, / faillitz a guisa de flor / que, quant hom la ve gensor, / adoncs il [var. adonca] chai plus viatz

l. ara per a. loc. adv. 'une fois pour toutes'

1394LÉtPrGH 5,20b: … aquesta present ordenanssa facha per las farinas non agam valor ni fermesa, mas aquella aras per adoncas revocan en la forma que desobre e dich de la sal

1394LÉtPrGH 5,50b: … mas li suffisca aquest present mandament, local li fan aras per adoncas

1472LÉtPrGH 33,54b: et si, per adventura, los dichs Jusieus… obtenian letras revocatorias de las causas susdichas, que aras per adoncquas, et encontra declare et ordene aquellas tals letras… esser nullas