adomniu

Retour 

adj.

'excellent'

PBremRNovB 7,5: Be volgra de totz chantadors / fos tan sobriers majers mos sens, / con am mielhs e sui pus temens / de totz los autres amadors; / breu fera pus adomniva / chanso, onran e tenen car / vos, que m'es de ric pretz ses par, / dona plazen senhoriva